Tekstilmateriālu dizaina speciālists

12345

 

 

 

Tekstilmateriālu dizaina speciālists darbojas tekstilizstrādājumu dizaina jomā, izstrādājot jaunus tekstilmateriālu dizaina modeļus un etalonus. Viņš prot zīmēt skices, ievērojot dizaina tendences un stilus, projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus tekstilizstrādājumu objektu projektus un etalonus; pārzina un prot pielietot materiālus un tehnoloģijas. Tekstilmateriālu dizaina speciālists var būt citu speciālistu vadībā nodarbināta persona, pašnodarbināta persona, var veikt individuālo komercdarbību un tekstila izstrādājumu dizaina projektēšanas, izgatavošanas un konsultēšanas funkcijas.

Galvenās profesionālās zināšanas un prasmes:

- prot radoši izteikt savas idejas skicē, zīmējumā, projektā, pamatot savu domu;

- prot izgatavot izstrādājumu tehnoloģisko zīmējumu, konstrukciju, aprēķinus; rast jaunus radošus tehnoloģiskos risinājumus;

- prot aust tekstilizstrādājumus dažādās aušanas tehnikās; veic tekstilizstrādājumu izgatavošanai nepieciešamās papildus operācijas – šķērošanu, spolēšanu u.c.;

- prot radoši pielietot audumu apdrukas, batikas, šūšanas darba iemaņas dizaina projekta īstenošanā;

- pārzina nozares materiālus, prot izdarīt atbilstošu izvēli; prot aprēķināt izstrādājumu materiālu daudzumu un izmaksas;

- prot pielietot darbam nepieciešamos instrumentus un iekārtas un izmantot mūsdienu informāciju tehnoloģijas;

- spēj plānot darba procesu;

- spēj prezentēt dizaina projektu, maketu vai etalonu.


Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.