Tēlniecības objektu dizaina speciālists

12345

 


 

Tēlniecības objektu dizaina speciālists darbojas mākslas, dizaina, arhitektūras nozarēs, projektējot, veidojot un formējot tēlniecības izstrādājumus, arhitektūras detaļas, modeļus, veic ar maketēšanu saistītus darbus. Tēlniecības objektu dizaina speciālists var strādāt patstāvīgi kā pašnodarbināta persona vai pie mākslas, arhitektūras un dizaina nozares uzņēmēja.

Profesionālās zināšanas un prasmes:

- prot telpiski domāt, analizēt mākslas formu, dizainparaugu un analogu estētisko vērtību pazīmes, formālo, kompozicionālo, tonālo, koloristisko un stilistisko risinājumu;

- spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veikt ar pasūtījumu saistītu informācijas izpēti un analīzi;

- prot veikt vides dizaina objektu koncepcijas un skiču piedāvājuma izstrādi, projektu izstrādi, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas iespējas;

- prot veidot telpiskus objektus materiālā un to maketus mērogā;

- aprēķināt vides dizaina objektu materiālu izmaksas;


- sadarbībā ar citiem speciālistiem spēj piedalīties tēlniecības dizaina objektu realizācijā (formēšanas, frēzēšanas, metālliešanas, vakuumpresēšanas, metināšanas, slīpēšanas, pulēšanas jomās);

- spēj veikt tēlniecības objektu dizaina prezentāciju.


Mācību procesā izglītojamie apgūst valodas un komunikatīvās zinības, matemātiku un dabaszinības, sociālās zinības, kā arī profesijas apguvi nodrošinošos mākslas, dizaina un tehnoloģiskos priekšmetus. Praktiskā darba prasmes izglītojamie iegūst praktiskajās mācībās skolas darbnīcās un praksē pie darba devēja.

 

Informācija par uzņemšanu 2018./19. mācību gadam vari atrast šeit!