Meistarklase Līvas Vildes vadībā

 


2020. gada 30. janvārī mūsu tehnikumā norisinājās radošās darbnīcas video mākslas meistarklase “Tavs tēls – tavs es” Līvas Vildes vadībā.


Meistarklases laikā uzsvars tika likts uz produkta, šajā gadījumā tērpa, izcelšanu un veiksmīgāku parādīšanu. Jaunieši apguva iemaņas par labāku pozicionēšanu kā filmēšanas, tā fotografēšanas nolūkos. Tika apgūtas mūsdienīgas un šajā brīdī aktuālas nianses, kas palīdz paust savu personīgo redzējumu un unikalitāti.
Rezultātā jaunieši spēja papildināt savu portfolio ar mūsdienīgām tendencēm, kas palīdzēs veiksmīgāk veidot savu redzējumu arī nākotnē.
Par projektu „Latvijas Skolas soma”

Šis projekts ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tā tiek īstenota, sākot ar 2018. gada septembri. Projekta ietvaros ikvienam Latvijas skolēnam ir paredzēta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.