SAM 8.1.3.

1

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.12.2017-17.03.2018.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. 

 

RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru pārskata periodā turpina iegādāties aprīkojumu projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai. Izglītības programmu īstenošanai Elektronisko iepirkumu sistēmā iegādāti 20 monobloki Apple iMac 27. Atklāta konkursa:

 

1. "Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros” (id.Nr. 2017/65 ERAF RMMT) 

 

1.1.Iepirkuma priekšmeta 2.daļas “Foto un video kameru iegāde profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām” rezultātā 2018.gada 5.janvārī noslēgts piegādes līgums Nr.9-21/2 par Video kameras Canon EOS C100 Mark II un fotokameras Canon EOS 1D X Mark II iegādi. Foto un video kameras piegādātas RMMT un veikta personāla apmācība.

 

1.2.Iepirkuma priekšmeta 4.daļas “Grafiskās planšetes ar digitālo zīmuli iegāde profesionālās kvalifikācijas “Vizuālās reklāmas dizaina speciālists” apmācībām” rezultātā 2017.gada 22.decembrī noslēgts piegādes līgums Nr.9-21/52 par piecu grafisko planšetu WACOM Cintiq 13HD iegādi. Grafiskās planšetes piegādātas RMMT un veikta personāla apmācība.

 

2. "Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas “Vides dizains” ietvaros” (id.Nr. VIAA 2018/04 ERAF RMMT) 

 

2.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļas “Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, vizuālā materiāla un ģipškartona liekšanas šablonu komplekta iegāde apmācībām kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis”” rezultātā tiks noslēgts līgums par  Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona ar aksesuāriem- KNAUF CUBO BASIC with accessories / KNAUF iegādi.

 

2.2 Iepirkuma priekšmeta 2.daļas “Keramikas krāsns un virpas iegāde apmācībām kvalifikācijās “Tēlniecības objektu speciālists” un “Vides dizaina speciālists” rezultātā tiks noslēgts līgums par Keramikas krāsns KITTEC CL 440-5 un Keramikas virpas HSL Profi S-45 iegādi.

 

Iepirkuma procedūras “Gaismošanas komplekta iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma profesionālās kvalifikācijas “Foto dizaina speciālists” apmācībām” (id.Nr. VIAA 2018/05 ERAF RMMT) rezultātā 2018.gada 7.martā noslēgts iepirkuma līgums Nr.9-21/13 par gaismošanas komplekta iegādi. Gaismošanas komplekts jau piegādāts RMMT un veikta personāla apmācība.

 

PA SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” ir izstrādājusi RMMT ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojektu minimālā sastāvā, kurš ir iesniegts Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

Kopējās projekta izmaksas – 5 465 177,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 645 400,45 eiro.