SAM 8.1.3.

1

 

 

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 18.03.2018-15.06.2018.

 

Publicēts 15.06.2018

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. 

 

RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru pārskata periodā turpina iegādāties aprīkojumu projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai. Izglītības programmu īstenošanai iegādāti Atklāta konkursa:

1. "Videokameras, iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā (digitaizers) un piegrieztņu plotera iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma vajadzībām (id.Nr. VIAA 2018/07 ERAF RMMT)”:

 

1.1.Iepirkuma priekšmeta 1.daļas rezultātā 2018.gada 3.maijā noslēgts piegādes līgums Nr.9-21/20 par divu Video kameru SONY PXW-X200 iegādi. Video kameras plānots piegādāt jūlija mēnesī;

 

1.2.Iepirkuma priekšmeta 2.daļas rezultātā 2018.gada 3.maijā noslēgts piegādes līgums Nr.9-21/21 par iekārtas apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā un piegrieztņu plotera iegādi. Piegādes paredzētas jūlija mēnesī.

 

2. ”Kokapstrādes iekārtas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas ”Koka mākslinieciskā apstrāde” ietvaros” (id.Nr. VIAA 2018/03 ERAF RMMT - VIAA mājas lapā /id.Nr.VIAA 2018/82 ERAF RMMT- IUB mājas lapā ) rezultātā 2018.gada 5.jūnijā tika noslēgts līgums par CNC frēzmašīnas iekārtas MORBIDELLI M100 iegādi. Piegāde tiek plānota septembra mēnesī.

 

PA SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” strādā pie RMMT ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta. Projektētāja iesniegtā provizoriskā būvdarbu izmaksu tāme pēc šī brīža būvniecības darbu izmaksām krietni pārsniedz projekta budžetu, tādēļ būs jālemj, no kuriem būvniecības darbiem atteikties, vai izdalīt objektus kārtās, realizējot projekta ietvaros atsevišķas kārtas.