SAM 8.1.3.

1

 
RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 16.06.2018-16.09.2018.

 


Publicēts 17.09.2018

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru pārskata periodā turpina iegādāties aprīkojumu projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai. Izglītības programmu īstenošanai iegādāts:
1.1.    jūnija mēnesī- Keramikas krāsns KITTEC CL 440-5 un keramikas virpa HSL Profi S-45 izglītības programmas “Vides dizains” kvalifikācijās “Vides dizaina speciālists” un “Tēlniecības objektu speciālists”;
     

 


 


1.2.    jūnija mēnesī- divas Video kameras SONY PXW-X200 izglītības programmas “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” kvalifikācijā “Video operators";

 


 


1.3.    augusta mēnesī- iekārta apģērbu piegrieztņu pārveidošanai digitālā formātā SINAJET COMTANCE DIGITAIZER NJ A0 36 * 48 un piegrieztņu ploteris SINAJET POP JET C ONE HEAD izglītības programmas “Tekstilizstrādājumu dizains” kvalifikācijā “Tekstilmateriālu dizaina speciālists”;


 

 

 


 
1.4.    septembra mēnesī- trīs skeneri, viens- Plustek Optic Pro A320 visām izglītības programmām un divi- Plustek Optic Book A300 izglītības programmas “Interjera dizains” kvalifikācijā “Interjera dizaina speciālists”.