RMMT dalība ERASMUS+ KA202 projektā

1234

 

 

RMMT dalība ERASMUS+ KA202 projektā

RMMT ir viens no sadarbības partneriem ERASMUS+ KA202 projektā European Atelier of Crafts Cr.E.Ate 2017-1-IT02-KA202-006088. Projekts tika aizsākts 2017.gada nogalē. Šo projektu koordinē, mūsu partneri no Itālijas, ECIPA. Šajā projektā sadarbojas pārstāvji no Polijas(TEB), Itālijas (ECIPA), Spānijas(IES CASTILLO PUCHE), Francijas(CMA) un Latvijas (RMMT).
Projekta mērķis ir izveidot un testēt inovatīvu apmācības moduli, kas apvieno moderno un tradīcijas. Projekta gala rezultātā ir paredzets izveidot rīku, kas palīdzēs sekot līdzi profesionālās izglītības iestādes audzēkņa vai darba ņēmēja personīgai un profesionālai izaugsmei.
Līdz šim, projekta ietvaros, ir notikušas trīs tikšanās reizes. 2017.g. nogalē notika pirmā projekta tikšanās reize Lion (Francijā), kurā tikās projekta koordinatori un iestāžu vadītāji. RMMT pārstāvēja tehnikuma direktore Maija Vanaga un Erasmus+ koordinatore Agnese Augstkalna.
Otrās tikšanās reizes laikā, savstarpēji sadarbojoties dalībvalstu pedagogiem, tika izveidots fleksibls pilotmodelis, metadoloģisks rīks, ar kura palīdzību iecerēts sekot līdzi prakses vai darba ņēmēja izaugsmei. Izstrādāto monitoringa rīku ir paredzēts lietot trīspusēji (izglītojamais/praktikants; pedagogs/skola; darba devējs/mentors). Tajā iekļauts trīs prasmju komplekss, kas sevī apvieno teorētiskās, praktiskās un transversālās prasmes jeb angļu valodā HHH (Head-Hand-Heart). Šīs darba grupas tikšanās un pilotmodeļa izstrāde notika Yecla (Spānijā) 14.-18.05.2018. RMMT pārstāvēja profesionālo mācību priekšmetu pedagogi: Kristīne Uzbeka, Dace Puga un Sarmīte Gailīte.
Trešā projekta tikšanās reize notika 12.-13.jūlijā Poznan (Polijā). Šajā reizē tika prezentēts izstrādātis pilotmodelis, veikti tā uzlabojumi un projekta vadības grupa vienojās par tālāko darba plānu. RMMT pārstāvēja Erasmus+ projektu koordinātores: Agnese Augstkalna un Dace Puga.
Nākamā projekta tikšanās reize plānota 4.-17.11.2018. Perugio (Itālija). Tajā paredzēta izstrādātā pilotmodeļa testēšana un pārbaudīšana praksē. Lai rezultāti būtu pēc iespējas objektīvāki, tad no katras partnerorganizācijas uz Itāliju dosies 12 audzēkņi un 3 pedagogi.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.