Erasmus + KA2 Stratēģiskās partnerības projekts "APPROACH"

1234

 

 

 

2018. gada 28. augustā RMMT telpās norisinājās ERASMUS + KA2 Stratēģiskās partnerības projekta „APPROACH” rezultātu prezentēšanas un izplatīšanas pasākums. Pasākumā piedalīties tika aicināti RTU Arhitektūras fakultātes studenti, vairāku mākslas skolu un vidējo profesionālo iestāžu pedagogi un audzēkņi, kā arī citi interesenti. Dalībniekiem bija iespēja apskatīt izstādi, kurā bija apkopots un eksponēts RMMT audzēkņu veikums šī projekta ietvaros- Budapeštas un Ļubļinas mūsdienu ēku vizualizācija un apstrāde IT programmā ArchiCad, atbilstoši projekta vajadzībām un 3D interaktīvo karšu izveidei.

 

Budapešta skatīt šeit

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums skatīt šeit

Lublina skatīt šeit
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums skatīt šeit


Audzēkņi dalījās iespaidos, analizēja darba gaitu un uzsvēra savu pozitīvo pieredzi un projekta ietekmi uz viņu turpmāko izaugsmi un profesijas izvēli.


Tā kā šis pasākums norisinājās noslēdzošās projekta partnerorganizāciju sanāksmes Rīgā ietvaros, dalībniekiem bija iespēja tikties ar galveno projekta idejas autoru Gabor Palotas (Ungārija) un Krzystof Jan Chuchra (Lielbritānija), kuri prezentēja izveidotos 3D interaktīvos modeļus un piedalījās diskusijās ar pasākuma apmeklētājiem.