SAM 8.1.3.

1

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.09.2018-16.12.2018.

 

 

Publicēts 17.12.2018

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru pārskata periodā turpina iegādāties aprīkojumu projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai. Izglītības programmu īstenošanai iegādāts:
1.1.    septembra mēnesī- Audioprogrammatūra Ableton Live 10 Standard EDU (60 licences) visām izglītības programmām;
1.2.    oktobra mēnesī- CNC frēzmašīna MORBIDELLI M100 izglītības programmas “Koka mākslinieciskā apstrāde” kvalifikācijā “Stila mēbeļu modelētājs";

 

 


1.3.    decembra mēnesī- Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligons, vizuālais materiāls un ģipškartona liekšanas šablonu komplekts izglītības programmas “Būvniecība” kvalifikācijā “Apdares darbu tehniķis”, veikta iekārtas uzstādīšana un instruktāža;

 

 

 

 

Atklāta konkursa "Sausās būves sistēmu montāžas iekārtu poligona, digitālās auduma apdrukas iekārtas un audio ierakstīšanas un rediģēšanas programmas piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikumam” (id.Nr.VIAA 2018/43 ERAF RMMT) Iepirkuma priekšmeta 3.daļas “Digitālās auduma apdrukas iekārtas piegāde izglītības programmas “Tekstilizstrādājuma dizains”” rezultātā 2018.gada 20.novembrī tika parakstīts līgums ar SIA “RĪGAS SESOMA” ar līguma izpildes termiņu - 3 mēneši.
Vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 26.novembrī tika parakstīts būvekspertīzes līgums ar SIA “Firma L4”, un šobrīd tiek veikta ekspertīze PA SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” sagatavotajam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojektam.
Atklāta konkursa "Mācību aprīkojuma iegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas "Metāla mākslinieciskā apstrāde" vajadzībām" (id.Nr. VIAA 2018/69 ERAF RMMT) rezultātā 2018.gada 7.decembrī tika parakstīts līgums ar UAB “Atomeksim” ar līguma izpildes termiņu - 4 mēneši.