SAM 8.1.3.

1

 

 

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.12.2018-16.03.2019.

 

 

Publicēts 18.03.2019

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru pārskata periodā turpina iegādāties aprīkojumu projekta izvirzītā mērķa sasniegšanai. Izglītības programmas “Metāla mākslinieciskā apstrāde” īstenošanai kvalifikācijā “Metālmākslas izstrādājumu modelātājs” veiktas instruktāžas un iegādāts aprīkojums:
1.1.    Vakuuma metāla liešanas iekārta Topcast S.r.l TVC3d;

 

 1.2.    Kalēja laktas komplekti- 16.gab. (kalēja laktas TOSB KANCA 61601010075, kalēja āmuri Gedore 8673220, kalēja stangas Tong 302140);

 

 

 

 

1.3.    Pneimatiskais kalēja āmurs SAY-MAK MACHINE MANUFACTURING & FOREIGN TRADE CO SPH 60;

 

1.4.    Pneimohidrauliskā prese PWA Handelsges.m.b.H. PWK 100F;

 

1.5 Urbšanas un frēzēšanas mašīna ar digitālo mērvienību iestatīšanas, kontroles un nolasīšanas paneli.

 

 

 

Kā jau iepriekš tika informēts, vispārīgās vienošanās ietvaros 2018.gada 26.novembrī tika parakstīts būvekspertīzes līgums ar SIA “Firma L4”, un šobrīd ekspertīze vēl turpinās PA SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” sagatavotajam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojektam.