Tikšanās ar Annu Strautnieci

 

 

 

2019. gada 21. martā projekta “Skolas soma” ietvaros mūsu tehnikumā notika tikšanās ar rakstnieci “Kaķi kamoli un sapņi” grāmatas autori, tulkotāju un dzīvnieku tiesību aizstāvi Annu Strautnieci. 


Tikšanās laikā rakstniece stāstīja par grāmatas rakstīšanas pamatiem, domu lidojumu un ideju rašanos, par ilustratīvā materiāla savienošanu ar garstāstu tā, lai rastos lieliska saderība. Daudz tika runāts par pareizas domas izteikšanu un tās precīzu formulēšanu, kā arī pārvēršanu ilustratīvā materiālā.