SAM 8.1.3.

1

 

 

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.03.2019-16.06.2019.

 

 


Publicēts 17.06.2019

 

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.


  Kā jau iepriekš tika informēts, no 2018.gada 26.novembra tika uzsākta būvprojekta ekspertīze, savukārt 2019.gada 20.maijā SIA “Firma L4” izsniedza pozitīvu ekspertīzes slēdzienu PA SIA “MADE arhitekti” un SIA “Citrus Solutions” sagatavotajam Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojektam. Lai paātrinātu projekta virzību, paralēli ekspertīzes procesam, 2019.gada 8.maijā tika izsludināts būvdarbu iepirkums id. Nr. VIAA 2019/18 ERAF RMMT “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa izbūve un teritorijas labiekārtošana”, taču, pretendentu uzdoto jautājumu dēļ, iepirkuma atvēršanas termiņš pagarināts vairākas reizes.


  RMMT kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru ir papildinājis tehnikuma aprīkojumu projektā izvirzītā mērķa sasniegšanai, iegādājoties izglītības programmas “Tekstilizstrādājumu dizains” kvalifikācijā “Tekstilmateriālu dizaina speciālists” sublimācijas printeri Mutoh Draft Station RJ-900XG un lielformāta presi Monti Antonio MOD 108.

 

Mutoh Draft Station RJ-900XG (sublimācijas printeris)

 

 

 

Monti Antonio - Thermoprintig press Mod:108 (sublimācijas prese)