SAM 8.1.3.

 

RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.06.2019-16.09.2019.

Publicēts 17.09.2019

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (turpmāk- RMMT) modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.
Projekta ietvaros modernizētas vairākas izglītības programmas:


    1) Izglītības programma “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla”;
    2) Izglītības programma “Foto dizains”;
    3) Izglītības programma “Vides dizains”;
    4) Izglītības programma “Interjera dizains”;
    5) Izglītības programma “Reklāmas dizains”;
    6) Izglītības programma “Tekstilizstrādājumu dizains”;
    7) Izglītības programma “Apģērbu dizains”;
    8) Izglītības programma “Metāla mākslinieciskās apstrāde”;
    9) Izglītības programma “Koka mākslinieciskā apstrāde”;
    10) Izglītības programma “Būvniecība”.


Kā jau iepriekš tika informēts, lai paātrinātu projekta virzību, paralēli ekspertīzes procesam, tika izsludināts būvdarbu iepirkums id. Nr. VIAA 2019/18 ERAF RMMT “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa izbūve un teritorijas labiekārtošana”.


2019.gada 13.septembrī tika parakstīts būvdarbu līgums par iepirkuma priekšmeta 1.daļas “Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma daudzfunkcionālā mācību korpusa jaunbūve, Jūrmalas gatvē 96, Rīgā un dienesta viesnīcas pārbūves 1.kārta, Jūrmalas gatvē 90, Rīgā” rezultātiem ar SIA “RERE BŪVE” par 3 674 426,20 EUR. Diemžēl iepirkuma priekšmeta 2. un 3. daļā iepirkums tika pārtraukts ierobežoto finanšu līdzekļu dēļ.