Ekskursija uz Modes muzeju

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, karjeras atbalsta pasākuma “Karjeras ceļos” ietvaros apģērbu dizaina speciālisti no TA11 grupas devās ekskursijā uz Modes muzeju.


Jaunieši iepazina ekspozīcijas iekārtojumu un apguva to, kā veidot un parādīt tērpus. Iepazina darba vides specifiku un ar to saistītās aktualitātes. Jaunieši piedalījās arī praktiskajās nodarbībās ietērpjot manekenu, saskatot krāsu toni un to salikumu, kā arī izmantojot tajā dažādus elementus.


Jaunieši iepazina savu potenciālo darba devēju, kā arī ielūkojās potenciālās darba vides ikdienā.