CLICK - Technologies for Education of Youngsters


No 2014.gada novembra līdz 2016.gada februārim mūsu skola piedalās CLICK projektā. Tā mērķis ir veicināt jauniešu radošu attieksmi personības izaugsmei, darba motivāciju, kā arī pašapliecināties izmantojot apgūtās zināšanas saistībā ar mūsdienu tehnoloģijām.


Lasīt vairāk

ESF mērķstipendijas


Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi piedalās ESF mērķstipendijas projektā


Lasīt vairāk

KPFI PROJEKTS


Klimata Pārmaiņu Finanšu instruments Rīgas Amatniecības vidusskolā


Lasīt vairāk