Projekts nr. 8.4.1.“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”


Lasīt vairāk

SAM 8.1.3.


RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress par periodu 17.12.2017-17.03.2018.


Lasīt vairāk

ERASMUS+ projekta „Izzināt, pieredzēt- profesionālā izaugsme Eiropā” jauniešu mobilitāte Somijā


Laika posmā no 23.10.-23.11.2017 praksi Somijā aizvadīja 4 RMMT audzēkņi: Dainis Vitomskis VT-41, Daniela Dzedone VV-31, Nikola Raudive VV-31 un Judīte Mihailova VV-31.


Lasīt vairāk

ERASMUS+ KA1 projekta „Izzināt, pieredzēt- profesionālā izaugsme Eiropā” jauniešu mobilitāte Ungārijā


Sākoties jaunajam mācību gadam, esam uzsākuši Eiropas fondu finansētā ERASMUS+ KA1 projekta „Izzināt, pieredzēt- profesionālā izaugsme Eiropā” realizāciju.


Lasīt vairāk

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos


Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!


Lasīt vairāk

SAM 8.1.3.


RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress (IV ceturksnis).


Lasīt vairāk

8.3.5. “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 2017.gada 1.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu


Lasīt vairāk

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos


Projekta mērķis ir: Palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs


Lasīt vairāk

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”


Rīgas Mākslas un mediju tehnikums uzsāk projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".


Lasīt vairāk

ES fondu mācības pieaugušajiem


Nāc mācīties Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā!


Lasīt vairāk