Pilotprojekts darba vidē balstītu mācību ieviešanā


Sadarbībā ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) Rīgas Amatniecības vidusskolā tiek realizēts darba vidē balstītu mācību ieviešanas pilotprojekts.


Lasīt vairāk

Projekts Traditional Wooden Constructions of Europe (TRAWCOE)


2013. gadā Rīgas Amatniecības vidusskola uzsāka dalību ES "Leonardo da Vinci" programmas partnerības projektā "Traditional Wooden Constructions of Europe" (TRAWCOE).


Lasīt vairāk

CLICK - Technologies for Education of Youngsters


No 2014.gada novembra līdz 2016.gada februārim mūsu skola piedalās CLICK projektā. Tā mērķis ir veicināt jauniešu radošu attieksmi personības izaugsmei, darba motivāciju, kā arī pašapliecināties izmantojot apgūtās zināšanas saistībā ar mūsdienu tehnoloģijām.


Lasīt vairāk

ESF mērķstipendijas


Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi piedalās ESF mērķstipendijas projektā


Lasīt vairāk

KPFI PROJEKTS


Klimata Pārmaiņu Finanšu instruments Rīgas Amatniecības vidusskolā


Lasīt vairāk