Mediju nodaļas audzēkņi praksē Čehijā


Aprīlī divas iespaidiem bagātas nedēļas Čehijā bija iespēja pavadīt četriem Mediju Mākslas nodaļas audzēkņiem- Paulai Cinei, Kitijai Bergmanei (Foto dizaina specialitāte, 3. kurss) un Edgaram Tomsonam un Patrikam Paulam Briķim (Videooperatoru specialitāte, 2. kurss) un nodaļas vadītājam. Erasmus+ projekta „Prakse, Pieredze, Pilnveide Eiropā” ietvaros


Lasīt vairāk

CLICK projekta noslēgums


Šā gada 29.februārī noslēdies CLICK Erasmus+ projekts 5 dalībvalstīm


Lasīt vairāk

Mūsu audzēkņi Erasmus projekta ievaros dodas uz Ungāriju


2015. gada nogalē Erasmus+ projekta „Prakse, Pieredze, Pilnveide Eiropā” ietvaros


Lasīt vairāk

Erasmus+ projekts „Prakse, Pieredze, Pilnveide Eiropā”


2015./2016. m.g. RMMT audzēkņi un pedagogi piedalās Erasmus+ KA1 Mobilitātes projektā „Prakse, Pieredze, Pilnveide Eiropā”. Projekta gaitā tiks nodrošināta prakse 26 mūsu skolas audzēkņiem dažādās profesionālās izglītības iestādēs un vairākos uzņēmumos Ungārijā, Somijā, Čehijā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē.


Lasīt vairāk

CLICK club aicina


CLICK club aicina jauniešus, kuri pielietojot savas zināšanas IT un angļu valodas  jomā vēlas


Lasīt vairāk

“Izaugsme un nodarbinātība”


Rīgas Amatniecības vidusskola sadarbībā ar VIAA piedalās


Lasīt vairāk

KPFI PROJEKTS


Klimata Pārmaiņu Finanšu instruments Rīgas Amatniecības vidusskolā


Lasīt vairāk

Pilotprojekts darba vidē balstītu mācību ieviešanā


Sadarbībā ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) Rīgas Amatniecības vidusskolā tiek realizēts darba vidē balstītu mācību ieviešanas pilotprojekts.


Lasīt vairāk

Projekts Traditional Wooden Constructions of Europe (TRAWCOE)


2013. gadā Rīgas Amatniecības vidusskola uzsāka dalību ES "Leonardo da Vinci" programmas partnerības projektā "Traditional Wooden Constructions of Europe" (TRAWCOE).


Lasīt vairāk

CLICK - Technologies for Education of Youngsters


No 2014.gada novembra līdz 2016.gada februārim mūsu skola piedalās CLICK projektā. Tā mērķis ir veicināt jauniešu radošu attieksmi personības izaugsmei, darba motivāciju, kā arī pašapliecināties izmantojot apgūtās zināšanas saistībā ar mūsdienu tehnoloģijām.


Lasīt vairāk