Filma "Baltu ciltis"

 

 

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 15.11 un 16.11 mūsu tehnikuma audzēkņi skatījās filmu “Baltu ciltis”


Jauniešiem bija iespēja tikties ar filmas režisoru Lauri Ābeli, kā konkrētu darba devēju, kurš atbildēja uz jauniešiem interesējošajiem jautājumiem. Šāda tikšanās ar režisoru tehnikuma audzēkņiem bija iespēja izprast filmas tapšanas aizkulises un cik ļoti daudz cilvēki tajā tiek iesaistīti. Katra mūsu skolā apgūstamā profesija ir nepieciešama, lai taptu šāda filma. Tika iepazīts darba apjoms, tā saturs, kā arī jauna prasmju iegūšana savai profesijai. Šī mūsu tehnikuma audzēkņiem bija brīnišķīga iespēja to apzināties, jo filmā ļoti labi ir atainota tam laikam piemītošā realitāte un skarbums.


Baltu ciltis / Noklusētās hronikas par pēdējiem Eiropas pagāniem
13. gadsimts. Dāņu spiegs Larss nonāk seno baltu cilšu zemēs, kur piedalās reliģiskos rituālos, nežēlīgos sirojumos, noreibst vasaras saulgriežos, nonāk kuršu verdzībā un cīnās ar krustnešiem Saules kaujā... Cik daudz mēs zinām par to, kādas asinis plūst mūsu dzīslās? Kas īsti bija, kam ticēja un kā dzīvoja mūsu senči - pēdējie Eiropas pagāni? Brāļu Ābeļu vēsturiskā piedzīvojumu filma ”Baltu ciltis” apgāž mītus par baltiem, kā zemnieku tautu, vedot skatītāju iepriekš neredzētā pagātnes ceļojumā!

 

Pēc datu aizsardzības regulas bildes netika publicētas.