Dienesta
viesnīca

Mūsdienīgas kopmītnes 3 minūšu attālumā no skolas!

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Dienesta viesnīca atrodas tikai 3 minūšu attālumā no skolas. 2021. gadā Dienesta viesnīca tika renovēta un piemērota atbilstoši Eiropas savienības standartiem.

Kontakti

Dienesta viesnīcas darba laiki

 • Pirmdiena – 7.00-22.00
 • Otrdiena – 7.00-22.00
 • Trešdiena – 7.00-22.00
 • Ceturtdiena – 7.00-22.00
 • Piektdiena – 7.00-22.00
 • Sestdiena – 7.00-22.00
 • Svētdiena – 7.00-22.00

Audzēkņiem vasaras periodā

50,69 / mēnesī
 • Pieejama dienesta viesnīcas atpūtas zāle
 • 3 minūšu attālumā no RMMT
 • Pieejamas visas labierīcības
 • Istabiņā līdz 4 personām

Gultas vietas īre citām personām

9,84 / diennaktī
 • Privāta istaba uz vienu diennakti
 • Pieejamas visas labierīcības

Audzēkņiem mācību gada laikā

9 / mēnesī
 • Atvieglojumi 50 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
 • Atvieglojumi 50 % apmērā bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
 • Atvieglojumi 50 % apmērā bērniem no daudzbērnu ģimenēm
 • Atvieglojumi 50 % apmērā izglītojamiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai
 • Pieejama dienesta viesnīcas atpūtas zāle
 • 3 minūšu attālumā no RMMT
 • Pieejamas visas labierīcības
 • Istabiņā līdz 4 personām

Dienesta viesnīca citām personām

50,69 / mēnesī
 • Privāta istaba uz vienu mēnesi
 • Pieejamas visas labierīcības

Rīgas mākslas mediju tehnikuma darbiniekiem

48,59 / mēnesī
 • Privāta istaba uz vienu mēnesi
 • 3 minūšu attālumā no RMMT
 • Pieejamas visas labierīcības

Aplūko dienesta viesnīcu!