Skolēnu pašpārvalde

Esiet laipni gaidīti pievienoties RMMT skolēnu pašpārvaldē!

Otrdienās 11.20 Aktu zālē un ceturtdienās 15.00 164. kabinetā!

Pašpārvaldes galvenie
darbības virzieni:

  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā,
  • Ārpusskolas pasākumi, kuros pārstāvam skolu,
  • Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē - dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā.

Galvenās darbības jomas skolā:

Organizēt pasākumus, prezentēt skolu, veidot skolas dzīvi interesantāku, radoši pieiet skolas aktivitātēm, dekorēt skolu, mudināt audzēkņus piedalīties konkursos, uzklausīt pārējo viedokļus, ietekmēt skolēnu labsajūtu, komunicēt ar skolotājiem, skolēniem, citām skolēnu padomēm, sakārtot skolas dzīvi, pilnveidot skolas dzīvi, palīdzēt skolotājiem iesaistīt skolēnus, palīdzēt audzēkņiem mācību procesā, informēt kursa biedrus, skolas biedrus, diskutēt par nepieciešamo, attīstīt aktivitātes un jauniešu darbu, reklamēt skolu, padarīt skolu jautrāku.

Nekavējies un nāc uz pašpārvaldes kopsapulci!

Otrdienās 11.20 Aktu zālē,
Ceturtdienās 15.00 159. kabinetā!

Apskaties kā mums iet!