Uzņemšana 2022

Profesionālās vidējās izglītības programmas (pēc pamatizglītības apguves). Mācību ilgums 4 gadi.

VIZUĀLĀS SAZIŅAS LĪDZEKĻU MĀKSLA;

PRODUKTU DIZAINS;

KOMUNIKĀCIJAS DIZAINS;

APĢĒRBU DIZAINS.

INTERJERA DIZAINS.

VIDES DIZAINS (scenogrāfija).

LIETIŠĶĀ MĀKSLA;

BŪVDARBI;

 

16.06.-01.07.2022.

Dokumentu pieņemšana klātienē.

Iestājpārbaudījums Mākslas valodā un kompozīcijā dokumentu iesniegšanas dienā.

04.07.-05.07.2022.

Individuālas pārrunas par profesiju ZOOM platformā

06.07.2022.

Starprezultātu paziņošana. Individuāla uzaicināšana uz pārrunām par otro iespēju.

07.07.2022.

Pārrunas par otro iespēju.

08.07.2022.

Uzņemšanas rezultātu paziņošana RMMT mājaslapā.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • Iesniegums uz RMMT veidlapas. Iesniegumu paraksta vecāki vai aizbildnis.
  • Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta KOPIJA (jāuzrāda oriģināls). Citā valstī izsniegtam izglītību apliecinošam dokumentam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par izglītības dokumenta atzīšanu.
  • Medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u). 
  • Fotogrāfijas – 2.gab. Izmērs 3x4cm.
  • Jāuzrāda pase vai personas apliecība/ID.

INFORMĀCIJA TIKS PAPILDINĀTA

11.04.2022.