2X2 IR PIECI

VI Latvijas skolu jaunatnes teātru festivāls – parāde.
Jūrmala 2024

6.⁠ ⁠un 7. jūnijā RMMT Teātra “Blice” piedalījās festivālā ar izrādi “Mana pasaule? Mūsu…”
Neaizmirstamas divas dienas Jūrmalā, skatījāmies izrādes, spēlējām paši Jūrmalas pilsētas teātrī, svētku gājiens, radošās darbnīcas, saulriets un lielākā šļakata, draudzība un satikšanās ar Latvijas skolu teātru grupām. Paldies visiem lieliskajiem aktieriem, mūsu kolektīvam I pakāpe!