Skolēnu padome

Pievienojies skolēnu padomei!

Tiekamies kad un kur sarnunājam 🙂

Raksti vai zvani:
Ginta Rukmane 29898080
Artis 20003688

Skolēnu padomes prezidents un viceprezidente

  • Artis Rečkins un Agnese Ozoliņa

Skolēnu padomes galvenie
darbības virzieni:

  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā,
  • Ārpusskolas pasākumi, kuros pārstāvam skolu,
  • Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē - dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā.

Galvenās darbības jomas skolā:

Organizēt pasākumus, prezentēt skolu, veidot skolas dzīvi interesantāku, radoši pieiet skolas aktivitātēm, dekorēt skolu, mudināt audzēkņus piedalīties konkursos, uzklausīt pārējo viedokļus, ietekmēt skolēnu labsajūtu, komunicēt ar skolotājiem, skolēniem, citām skolēnu padomēm, sakārtot skolas dzīvi, pilnveidot skolas dzīvi, palīdzēt skolotājiem iesaistīt skolēnus, palīdzēt audzēkņiem mācību procesā, informēt kursa biedrus, skolas biedrus, diskutēt par nepieciešamo, attīstīt aktivitātes un jauniešu darbu, reklamēt skolu, padarīt skolu jautrāku.

Pievienojies mums!

Raksti vai zvani:
Ginta Rukmane 29898080
Artis 20003688