Grafikas dizains

Kas mēs esam:

Mēs esam radoša komanda, kurā vienkopus strādā dizaineri, datorgrafiķi un mākslinieki. Mēs visi esam savas jomas profesionāļi un vizuālā valoda ir tā, ar kuru mēs komunicējam ar pasauli. Pievienojies mums un veido savu vizuālās komunikācijas mākslu, radot zīmolu identitāti un visu, kas tai nepieciešams.  

Mācību ilgums

4 gadi pēc 9. klases

Stipendija

līdz 150 eiro mēnesī

Dienesta viesnīca

3 minūšu attālumā no tehnikuma

Profesionālie moduļi

 • Zīmēšana,
 • Gleznošana,
 • Dizaina procesi,
 • Grafikas datorprogrammu lietošana komunikāciju dizainā,
 • Tipografika,
 • Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikāciju dizainā,
 • Tēlu un vides skicēšana,
 • Ilustrāciju veidošana,
 • Informācijas un datu vizualizēšana,
 • Komunikācijas dizaina konteksta izpēte,
 • Vizuālās identitātes izstrāde,
 • Iepakojuma grafikas dizaina veidošana,
 • Lietotņu, tīmekļa vietņu prototipēšana,
 • Komunikāciju dizaina projektu organizēšana un īstenošana,
 • Uzņēmējdarbība dizainā,
 • Grafikas dizainera asistenta (drukātie un digitālie mediji) prakse,
 • Grafikas dizaina izmantošana vidē,
 • Publiskā runa,
 • Radošā rakstīšana.

Ko Tu apgūsi

Tu apgūsi dizaina vēsturi un dizaina pētniecības metodes, pilnveidosi savu individuālo radošo domāšanu un spēju komunicēt ne tikai ar vārdu, bet arī ar attēlu un veidojot dažādus 2D un 3D reklāmas plakātus, bukletus, banerus. Esam motivēti un atvērti jauniem tehnoloģijas apvāršņiem tipogrāfijas un poligrāfijas jomā, sagatavojot audzēkņus grafikas dizainera asistenta lomai. Digitālās prasmes tiek apgūtas ar dažādu grafisko datorprogrammu palīdzību (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, maketēšanā – InDesign). Paralēli darbam digitālajā vidē iegūsi iemaņas iepakojuma dizaina izstrādē, telpisku reklāmas, vides stendu veidošanā un projektēšanā. Kvalifikācijas ārējā praksē iemēģināsi roku un lietosi savas zināšanas reālā darba vidē.

Kas Tu būsi

Tev būs iespēja strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, veicot dažādus grafiskā dizaina darbus. Spēsi pats izveidot dizainu dažādiem iespieddarbiem – preses izdevumiem, grāmatām, preču iepakojumiem, kā arī veidot materiālus ievietošanai tīmeklī un tāpēc pastāv cieša saikne starp šo disciplīnu un reklāmu, mārketingu, animāciju, fotogrāfiju un citām vizuālajām mākslām.. Tevi sagaida interesants un spraigs radošais darbs!

Ko Tu iegūsi

3. un 4. kursā kvalifikācijas prakses pieredzi darba tirgū, kā arī skola piedalās Erasmus+ projektā un realizē starptautiskās prakses vietas. Absolvējot tehnikumu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 4.līmenim. Nokārtojot noteiktos Centralizētos eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību, varēsi mācīties jebkurā Latvijas Mākslas un dizaina augstskolā, kā arī citu valstu augstskolās vai arī realizēt sevi darba vidē.

Apskati studentu darbus!