Grafikas dizains

Kas mēs esam:

Mēs esam radoša komanda, kurā vienkopus strādā dizaineri, datorgrafiķi un mākslinieki. Mēs visi esam radoši profesionāļi, un radošums un vizuālā valoda ir tā, ar kuru mēs komunicējam ar pasauli, un šo valodu mēs mācīsim arī Tev.

Mācību ilgums

4. gadi pēc 9. klases

Stipendija

līdz 150 eiro mēnesī

Dienesta viesnīca

3 minūšu attālumā no tehnikuma

Grafikas dizaina profesionālie moduļi

 • Kultūras vēsture.
 • Mākslas stilu vēsture,
 • Dizaina vēsture,
 • Reklāmas psiholoģija,
 • Dizaina pētniecības metodes,
 • Sabiedrības un cilvēka drošība,
 • Grafiskā dizaina projektēšana,
 • Grafiskais dizains,
 • Gleznošana,
 • Zīmēšana,
 • Kompozīcija
 • Tehniskā grafika,
 • Burtu mācība,
 • Krāsu mācība un digitālo krāsu teorija,
 • Datorgrafika,
 • Foto pamati,
 • Materiālmācība un tehnoloģija,
 • Poligrāfijas pamati,
 • Grafiskās noformēšanas tehnikas,
 • Telpiskā maketēšana,
 • Skatlogu noformēšana,
 • Grafiskā dizaina pamati.

Ko Tu apgūsi:

Tu apgūsi dizaina vēsturi un dizaina pētniecības metodes, pilnveidosi savu individuālo radošo domāšanu un spēju komunicēt ne tikai ar vārdu, bet arī ar attēlu un veidojot dažādus 2D un 3D reklāmas plakātus, bukletus, banerus. Esam motivēti un atvērti jauniem tehnoloģijas apvāršņiem tipogrāfijas un poligrāfijas jomā, sagatavojot audzēkņus grafikas dizainera asistenta lomai. Digitālās prasmes tiek apgūtas ar dažādu grafisko datorprogrammu palīdzību (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, maketēšanā – InDesign). Paralēli darbam digitālajā vidē iegūsi iemaņas iepakojuma dizaina izstrādē, telpisku reklāmas, vides stendu veidošanā un projektēšanā. Kvalifikācijas ārējā praksē iemēģināsi roku un lietosi savas zināšanas reālā darba vidē.

Kas Tu būsi:

Tev būs iespēja radoši strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, veicot dažādus grafiskā dizaina darbus. Spēsi pats izveidot dizainu dažādiem iespieddarbiem – preses izdevumiem, grāmatām, preču  iepakojumiem, kā arī veidot materiālus ievietošanai tīmeklī. Tevi sagaida interesants un spraigs radošais darbs!

Tu iegūsi:

3. un 4. kursā kvalifikācijas prakses pieredzi darba tirgū, kā arī skola piedalās Erasmus+ projektā un realizē starptautiskās prakses vietas.
Absolvējot tehnikumu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 4.līmenim.
Nokārtojot noteiktos Centralizētos eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību, varēsi mācīties jebkurā Latvijas Mākslas un dizaina augstskolā, kā arī citu valstu augstskolās vai arī realizēt sevi darba vidē.

Piesakies 2022./2023. mācību gada sagatavošanas kursiem

Apskati studentu darbus!