Sagatavošanas kursi

PIETEIKŠANĀS ANKETA – ŠEIT

Izglītības programmas – 4 gadi, pēc pamatizglītības iegūšana

NODARBĪBAS I pusgadā

28.10.

11.11.

25.11.

09.12.

16.12.

NODARBĪBAS II pusgadā

13.01.

27.01.

10.02.

24.02.

09.03.

23.03.

06.04.

20.04.

11.05.

Nodarbības notiek katru otro sestdienu no 10.00-15.30

UZ PIRMO NODARBĪBU LĪDZI JĀŅEM

Zīmēšanas papīrs A4, dažāda mīkstuma zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, pierakstu burtnīca.

KURSU MAKSA

150.00 EUR par visu mācību gadu.

REKVIZĪTI

RĪGAS MĀKSLAS UN MEDIJU TEHNIKUMS
Jūrmalas gatve 96, Rīga LV-1029
Reģ.Nr.90001251999
Kods:TRELLV22
Konts:LV14TREL2150283008000

MAKSĀJUMA MĒRĶIS: 21351*(obligāti jānorāda), DALĪBNIEKA vārds, uzvārds, personas kods

Apliecinājumu par maksājuma veikšanu jāpaņem līdzi uz pirmo tikšanos.

Kursu koordinatores Teiksma Sūna un Kristīne Imša, tel.67426922

 

Informācija atjaunota 29.09.2023.