Bibliotēka

Mūsdienīga bibliotēka, kura nepieciešama lietotājiem un spēj apmierināt to vajadzības un intereses.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma bibliotēka tika izveidota līdz ar skolas dibināšanu 1989. gadā. Kopš 2008. gada 12. novembra bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā.

Bibliotēkas vīzija

Mūsdienīga bibliotēka, kura nepieciešama lietotājiem un spēj apmierināt to vajadzības un intereses, kā arī nodrošina ar izglītību saistītus pakalpojumus.

Bibliotēkas misija

Būt par stabilu atbalstu Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem mācību un pašizglītošanās procesā.

Bibliotēkas mērķis

Līdzdalība Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu īstenošanā, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas krājumu un pakalpojumus.

Bibliotēkas darbības pamatvirzieni

Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un līdzekļu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana un klasificēšana;

Pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi skatāmi šeit.

Bibliotēkas pakalpojumi

 • Lasītava

  Lasītavā pieejamas dažādu nozaru grāmatas, žurnāli un citi materiāli.

 • Izniegums

  Grāmatas un citus materiālus izmantošanai ārpus bibliotēkas ir iespēja saņemt tikai bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem.

 • Uzziņas un konsultācijas

  Uzziņas un konsultācijas iespējams saņemt uz vietas bibliotēkā vai pa e-pastu.

 • Internets un datori

  Bibliotēkā lietotājiem ir pieejami pieci datori ar interneta pieslēgumu mācību vajadzībām.

 • Pasākumi

  Literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi, jaunieguvumu apskati, iepazīšanās ar bibliotēku, lasīšanas veicināšana u.c.

 • Katalogs

  Bibliotēkas elektroniskais katalogs skatāms šeit. Elektroniskā kataloga izmantošanas ceļvedis šeit.

 • Abonētās datubāzes

  Letonika.lv. Datubāzē pieejama informācija par Latvijas kultūru, vēsturi, valodu, dabu un literatūru. Ielogojoties ar savu Mykoob lietotājvārdu un paroli, var piekļūt pilnai datubāzes versijai.
  Datubāzes saturā:
  - Lasītava – e-grāmatas un audiogrāmatas – literatūras apguvei skolās.
  - Vārdnīcas – 5 valodu tulkojošās un terminu vārdnīcas.
  - Uzziņu literatūra.
  - Attēli, audio, video.

 • Jautā bibliotekāram

  Iespēja uzdot jautājumus par bibliotēku, krājumu, pakalpojumiem, rakstot uz e-pastu biblioteka@rmmt.lv.

Jaunieguvumi grāmatu plauktos

Kontakti

 • Adrese

  Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029
  Skatīt kartē

 • Darba laiks apmeklētājiem

  Pirmdiena - Ceturtdiena: 9.00 - 16.30
  Piektdiena: 9.00 - 15.00
  Sestdiena - Svētdiena: Slēgts

 • Bibliotekāre

  Sanita Dvinska