Bibliotēka

Mūsdienīga bibliotēka, kura nepieciešama lietotājiem un spēj apmierināt to vajadzības un intereses.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma bibliotēka tika izveidota līdz ar skolas dibināšanu 1989. gadā. Kopš 2008. gada 12. novembra bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā.

Bibliotēkas vīzija

Mūsdienīga bibliotēka, kura nepieciešama lietotājiem un spēj apmierināt to vajadzības un intereses.

Bibliotēkas misija

Būt par stabilu atbalstu Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītojamajiem, pedagogiem un darbiniekiem mācību un pašizglītošanās procesā.

Bibliotēkas mērķis

Līdzdalība Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu īstenošanā, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas krājumu un pakalpojumus.

Bibliotēkas darbības pamatvirzieni
 
 • Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un līdzekļu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana un klasificēšana;
 • Pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi skatāmi šeit: RMMT_Iekjie_noteikumi_Bibliotkas_lietoanas_noteikumi

Bibliotēkas pakalpojumi

 • Lasītava – lasītavā pieejamas dažādu nozaru grāmatas, žurnāli un citi materiāli.
 • Izsniegums – grāmatas un citus materiālus izmantošanai ārpus bibliotēkas ir iespēja saņemt tikai bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem.
 • Uzziņas un konsultācijas – uzziņas un konsultācijas iespējams saņemt uz vietas bibliotēkā vai pa e-pastu.
 • Internets un datori – bibliotēkā lietotājiem ir pieejami četri datori ar interneta pieslēgumu mācību vajadzībām.
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši pasākumi – jaunieguvumu apskati, iepazīšanās ar bibliotēku, lasīšanas veicināšana u.c. 
 •  Bibliotēkas elektroniskais katalogs skatāms šeit
 • Meklējiet informāciju enciklopēdijās, vārdnīcās, skatieties vēsturiskus attēlus, lasiet latviešu literatūras pilntekstu darbus Letonika.lv datubāzē šeit
 • Jautā bibliotekāram – ir iespēja uzdot jautājumus par bibliotēku, krājumu, pakalpojumiem, izmantojot e-pastu biblioteka@rmmt.lv.

Kontakti

Bibliotēkas darba laiki

 • Pirmdiena     9.00-16.30
 • Otrdiena       9.00-16.30
 • Trešdiena     9.00-16.30
 • Ceturtdiena  9.00-16.30
 • Piektdiena    9.00-15.00