Personas datu
aizsardzība

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, termiņiem un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes laikā, kā arī nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

Informācija par datu aizsardzību Erasmus+ projektu ietvaros atrodama – šeit. 

 • Privātuma politika

  Skatīt dokumentu

 • Personas datu apstrāde

  Skatīt dokumentu

 • Foto un video

  Skatīt dokumentu

 • Video
  novērošana

  Skatīt dokumentu

 • Personas datu aizsardzība

  Skatīt dokumentu

 • Video
  konferences

  Skatīt dokumentu