Personas datu
aizsardzība

Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, termiņiem un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes laikā, kā arī nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

Privātuma politika

Privātuma politika

Lejupielādēt

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

Lejupielādēt

Foto un video

Foto un video

Lejupielādēt

Video novērošna

Video novērošana

Lejupielādēt

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība

Lejupielādēt

Video konferences

Video konferences

Lejupielādēt