Piekļūstamības paziņojums

Pamatinformācija

Iestādes nosaukums: Rīgas Mākslaa un mediju tehnikums

Veids: Tīmekļvietne

Tīmekļvietnes nosaukums: rmmt

Saite uz tīmekļvietni: https://www.rmmt.lv

Izvērtējums

Kāda veida izvērtējums tika veikts?: Vienkāršotais izvērtējums

Kāda bija izvērtējuma metode?: VARAM vadlīnijas

Izvērtējuma rezultātā secinātais: tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445

Kādēļ tīmekļvietne nav pilnībā piekļūstama?: Jo uz saturu neattiecas noteikumu Nr. 445 prasības

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nepilnīga pamatstruktūra – Interneta pārlūka rīks Accessibility Insights uzrāda struktūras nepilnības.
  • Nav secīga kustība pa tīmekļa vietni izmantojot tastatūru.
  • Attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.

Par izvērtējumu

Izvērtējuma veicējs: Klaudija Viktorija Admidiņa

Saite uz pilno izvērtēšanas ziņojumu: https://www.rmmt.lv/wp-content/uploads/2023/08/rmmt_pielikustamibas_izvertejums-2023.pdf

Pēdējais izvērtējuma datums: 24.08.2023

Kontakti

E-pasts: klaudija.admidina@rmmt.lv

Tālrunis: 67 427 220

Cits saziņas veids: elizabete.priedite@rmmt.lv

Cik ilgā laikā tiks sniegta atbilde?: desmit darba dienu laikā

Sūdzības

Kam iestādes iekšienē var iesniegt sūdzību? (vārds, uzvārds, amats, kontakti):

Elizabete Priedīte

Vecākā lietvede

67 427 220

elizabete.priedite@rmmt.lv

Kam Jūsu pārraugošajā iestādē var iesniegt sūdzību? (ja attiecināms):

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Tīmekļvietne: tiesibsargs.lv

Par ziņojumu

Paziņojuma pirmreizējās sagatavošanas datums: 28.11.2020

Vai paziņojums pārskatīts atkārtoti?: Jā

Paziņojuma atkārtotas pārskatīšanas datums: 24.08.2023

Paziņojuma apstiprinājs (vārds uzvārds): Gvido Zilūzis

Apstiprinātāja amats: Direktors