Tehnoloģiju un dizaina olimpiāde ‘‘Kaķīša dzirnavas’’

Citas tehnoloģijas 6.-7.klašu grupa

1.vieta Evelina Sproģe Daugavpils 10. vidusskola
2.vieta Arina Grickova Daugavpils Saskaņas pamatskola
3.vieta Darja Darja Daugavpils Tehnoloģiju vsk-licejs

 

Citas tehnoloģijas 8.-9.klašu grupa

1.vieta Veronika Galeja Olaines 2.vidusskola
2.vieta Alise Janvāre Dobeles Valsts Ģimnāzija
3.vieta Megija Sabaļauska Pilsrundāles vidusskola
3.vieta Simona Arisa Šulga Naukšēnu vidusskola

 

Citas tehnoloģijas 10.-12.klašu grupa

1.vieta Laura Sīpola Valdemārpils vidusskola
2.vieta Keita Indriksone Valdemārpils vidusskola
3.vieta Annija Veide Dobeles Valsts ģimnāzija

 

Multimediju tehnoloģijas

1.vieta Valentina Inkina Olaines 2. vidusskola
2.vieta Nellija Stepule  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija


Tekstilmateriālu tehnoloģijas 6.-7.klašu grupa

1.vieta Gabriela Hehta Rīgas Teikas vidusskola
2.vieta Paula Marta Zvejniece Rīgas Teikas vidusskola
3.vieta Elīza Kronberga Rīgas Teikas vidusskola

 

Tekstilmateriālu tehnoloģijas 8.-9.klašu grupa

1.vieta Oksana Čertova L.Rancānes Makašānu Amatu vsk
2.vieta Veronika Bogdanova Daugavpils Saskaņas pamatskola
3.vieta Darja Gaticka Daugavpils 13.vidusskola

 

Tekstilmateriālu tehnoloģijas 10.-12.klašu grupa

1.vieta Zigita Zdanoviča Valdemārpils vidusskola

 

Koka un metāla tehnoloģijas 6.-7.klašu grupa

1.vieta Dāvis Avotiņš Rīgas 84. vidusskola
2.vieta Markuss Vegners Auces vidusskola
3.vieta Mārtiņš Žugris Ogres 1.vidusskola

 

Koka un metāla tehnoloģijas 8.-9.klašu grupa

1.vieta Tīna Meļņika Līvānu 1. vidusskola
2.vieta Dārta Marga Auces vidusskola
3.vieta Renārs Andiņš Auces vidusskola

 

Koka un metāla tehnoloģijas 10.-12.klašu grupa

1.vieta Zigita Zdanoviča Valdemārpils vidusskola

 

Apbalvošanas ceremonija 

VIDEO ŠEIT

 

Olimpiādes lieldraugs – STOKKER.

 

> > REZULTĀTI < <

Ekselences līmeni ieguvušie dalībnieki (51 – 100%)  tiks vērtēti klātienē. Darbus atved uz Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu vai iesūta vērtēšanai (klātienē) pa pastu līdz 12.04.2022.(pasta zīmogs):

Tehnoloģiju un dizaina olimpiāde
„K.Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnavas”
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Koka mākslas un metālmākslas nodaļa
Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029

Pasta izdevumus sedz dalībnieki.

No iesūtītajiem darbiem tiks rīkota izstāde un veidots filmēts videomateriāls, ko tik izvietots RMMT mājas lapā un tās sociālajos tīklos. Iesūtītie darbi būs dalībnieku īpašums un tos varēs saņemt atpakaļ.

Olimpiādes darbam būs jāpiestiprina auklā ievērtu kartona vizītkarti (4 x 6 cm), kurā – jānorāda:

 • skolēna vārds, uzvārds, klase, skola, novads un skolotājs,
 • burtveidols – Arial, formāts – 12,
 • skolēna vārds un uzvārds rakstīts treknrakstā.

Vizītkartes paraugs:

Vizītkartes otrā pusē – dalībnieka adrese un tālruņa numurs.

Multimediju kategorijas darbi nav jāiesūta otro reizi. 

rezultāti ŠEIT

Rezultātu jautājumu gadījumā vērsties : haraldslaucis@inbox.lv  

Apbalvošana 26. aprīlī plkst.12:00. (Informācija tiks papildināta.)

INFORMĀCIJA PAPILDINĀTA 06.04.2022.

23. atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde
„K. Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnavas”

Ideja – redzējums – materiāls – tehnoloģija
2022. gada 5. aprīlī
Attālināti tiešsaites ZOOM platformā

1.konference aizritēja 15.februārī.  VIDEO

Atvainojamies, ka tehnisku iemeslu dēļ varam publicēt tikai otro konferences daļu.

2.konference aizritēja 15.martā. VIDEO

Iepriekšējās olimpiādes darbu galerija ŠEIT

 

Sveiciens no tehnoloģiju un dizaina olimpiādes organizatoriem!

Pagājušā gadā aizvadīta 22.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde.
http://arhivs.rmmt.lv/1045-majturibas-olimpiade-2021

Formāts, ko diktēja Covid-19 situācija valstī, to padarīja par patiesi valsts mēroga pasākumu. Izaicinājums, ko uzdrošinājās organizatori un dalībskolas, attaisnoja un apliecināja ieceres lietderību jaunajā mācību saturā un mācību pieejā. Turpat divi simti dalībnieku sacentās vairāk, kā desmit materiālu tehnoloģiju jomās.
Kļuva skaidrs, ka izvēlētais ceļš – ideja-redzējums-materiāls-tehnoloģija ir orģināls veids, kā radīt kopīgu redzējumu izcilības virzienā.
Saskatot un pielietojot tehnoloģiju un materiālu iespējas, varam veiksmīgi realizēt ne tikai savas radošās ambīcijas, bet arī sasniegt personīgos mērķus.
Ir kļuvis skaidrs, ka dodot iespēju ik vienai Latvijas skolai pieteikt savus skolniekus vienotā un kopīgā formātā, pēc viņu pašu brīvas gribas radoši sacensties visdažādākajās materiālu tehnoloģijās, ir reāla nākotnes versija jau šodien.
Ceļā uz izcilību ir jābūt vēlmei salīdzināt savas spējas ar citiem vienaudžiem visdažādākajās jomās. Taču ne mazāk svarīgas ir arī skolas un personīgās tehniskās iespējas.
Vērojot olimpiādi ZOOM, nākas secināt, ka tas ir labākais tehniskais risinājums šāda veida radošām sacensībām. Dalībnieks var izmantot visas viņam pieejamās tehniskās iespējas, materiālus, gan skolas, gan personīgos, ko tādā dažādībā un specifikā nevarētu nodrošināt klātienes sacensībās.
Gribot vai nē, bet klātienē tās pārvēršas par sacensībām – “visi dara tā” un kāds protams – labāk! Tas nav šīs olimpiādes formāts!
Šīs olimpiādes formāts ir palīdzēt jaunietim saprast, kā pasaulē rodas lietas. Iesaistīt tos personības veidošanās, domāšanas, radošuma un tehnoloģiju procesos. Savukārt dalībskolām, tā ir iespēja izvirzīt pietiekoši augstus, sasniedzamus mērķus visiem un sniegt atbalstu individuāla potenciāla attīstībai.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma metodiķu, pedagogu, olimpiādes atbalstītāju un sponsoru vārdā
darba grupas vadītājs Arvīds Verza

       Olimpiādi organizē Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (RMMT) sadarbībā ar Latvijas Mājturības pedagogu biedrību, Valsts izglītības satura centru, Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru, SIA Stokker

 

 

NOLIKUMS

1. OLIMPIĀDES MĒRĶI
 • Radīt iespēju īstenot ideju.
 • Atraisīt radošumu un virzīt tehnisko domu.
 • Iespēja piedalīties dažādās programmās, izmantot tradicionālās materiālu tehnoloģijas, cipartehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas un caurviju prasmes.
 • Aktivizēt skolēnu pašiniciatīvu profesijas izvēlē, pašizpausmi, pašapziņu.
 • Aktualizēt praktiskās darbības nozīmi personības veidošanās procesā, rosināt iztēli, atklāt cilvēka dzīves gudrības dziļumu, raksturu un attiecību krāšņumu.
2. OLIMPIĀDES UZDEVUMI
 • Veicināt vienkāršu, tehnoloģiski pārliecinošu darba paņēmienu un darba secības izvēli un pielietojumu.
 • Saskatīt un pielietot dažādu materiālu un tehnoloģiju savstarpējas savienojamības un integrācijas iespējas vienotā radošā darbā/ projektā.
 • Izvēlēties projektam un tehnoloģijai atbilstošus materiālus, nevis ideju pakārtot materiālam.
 • Sekmēt multimediju tehnoloģiju izmantošanu savas ikdienas dokumentēšanai.
3. OLIMPIĀDES UZDEVUMU VEIKŠANAI PIELIETOJAMIE MATERIĀLI UN TEHNOLOĢIJAS
 • Koks, metāls, tekstils, kartons, stikls, kompozītmateriāli, dabas materiāli un iespējamās to apstrādes tehnoloģijas.
 • Video stāsta veidošanas materiāli (dekorācijas, butaforijas, video filmēšanas un video montāžas tehnoloģijas), izmantojot viedtālruni ar filmēšanas funkciju, skaņu un balss ieraksta tehnoloģijām, izmantot un improvizēt ar skolā pieejamiem materiāliem, veidot izgaismojumus un specefektus.
4. OLIMPIĀDES DALĪBNIEKI, FORMĀTS, IZSTRĀDĀJUMI
 • 6.–7. klases skolēni
  Kompozīcija plaknē 200 x 200 rāmī (rāmja sagataves izgatavotas iepriekš).
 • 8.–9. klases skolēni
  Trīs dimensiju funkcionālā dizaina objekts (priekšmets, izstrādājums ar pielietojumu) vai videostāsts par kādu pasakas varoni max. 3 min.
 • 10.–12. klases skolēni
  Telpiska kompozīcija 200 x 200 x 200 kuba konstrukcijā (kuba konstrukcijas sagataves izgatavotas iepriekš) vai videostāsts par pasakas sižetu max. 7 min.
5. DALĪBNIEKU ATLASE
 • Skola izvēlas olimpiādes dalībniekus pēc brīvprātības principa (tā ir skolas kompetence).
 • Dalībniekam ir jābūt gatavam pielietot vismaz 3 materiālu tehnoloģijas olimpiādes darbā.
 • Tehnoloģiju skaits nav ierobežots, ja tas ir loģisks un pamatojams.
 • Dalībnieks izvēlas vienu tehnoloģiju kā galveno un piesaka sevi šajā materiāltehnoloģiju jomā, aizpildot dalībnieka anketu RMMT mājaslapā. (Skatīt zemāk) 
 • Pieteikšanās olimpiādei no 15.03.2022. līdz 30.03.2022.
 • Olimpiādes sagatavošanas semināri skolotājiem tiks organizēti 15.februārī un 15.martā plkst.12:00, saite iepriekšējā dienā RMMT mājas lapā.
6. OLIMPIĀDES NORISE

Skolēni, kuri ir iedziļinājušies olimpiādes tematikā, savu ideju pēc dotajiem nosacījumiem varēs izgatavot, atainot, uzveidot vai nofilmēt ar darbam sagatavotajiem materiāliem, instrumentiem, aprīkojumu un citiem resursiem (piemēram, stilisti, aktieri) savās skolas darbnīcās un telpās, kuras aprīkotas ar zoom formātam nepieciešamo tehniku..

Olimpiāde notiks attālināti nepārtrauktā tiešsaistē ZOOM formātā, iepriekš pieteiktajās materiāla tehnoloģiju jomās (3.p.).

Darba izpildes laiks – 320 min.

Darbu nepārtraukti vēros eksperti un komunicēs ar dalībnieku.

Pārtraukums pusdienām – 40 min.

Pirms darba uzsākšanas dalībniekiem ZOOM platformā tiks demonstrēts dizaina elements, kas viņiem būs jāintegrē jau zināmajā olimpiādes tematikā, un tas pilnībā izslēgs iepriekš izgatavotu vai radītu ideju realizācijas.

Dizaina elements būs kopīgs visai konkrētai tehnoloģiju jomai un nevarēs ietekmēt sagatavotos instrumentus un materiālus.

Dalībniekam ir vēlams sarunāt asistentu, kurš veicamā darba laikā varētu sekot kameras novietojumam, darba drošībai un valstī noteikto ierobežojumu ievērošanai.

Olimpiādes laikā dalībnieki neveiks saziņu ar saviem mācību priekšmeta “Mājturība un tehnoloģijas” vai “Dizains un tehnoloģijas” pedagogiem.

Piesakoties dalībai olimpiādē, dalībniekiem būs jāpiekrīt, ka process tiks filmēts, darbi un to veicēji varētu tikt publicēti.

7. OLIMPIĀDES DARBU VĒRTĒŠANA

Vērtēšanu veiks 4 eksperti katrā materiālu tehnoloģiju grupā (vērtēšana100 procentu sistēmā).

Olimpiādes dalībnieki, kuri iegūs vērtējumu līdz 50% ieskaitot, tiks izvērtēti tiešsaistē (ZOOM). Ekselences līmeni ieguvušie dalībnieki (51 – 100%) tiks vērtēti klātienē un tiešsaites (ZOOM) nobeigumā tiks uzaicināti darbus iesūtīt vērtēšanai (klātienē) pa pastu līdz 12.04.2022.(pasta zīmogs):

Tehnoloģiju un dizaina olimpiāde
„K.Skalbes pasaka – Kaķīša dzirnavas”
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Koka mākslas un metālmākslas nodaļa
Jūrmalas gatve 96, Rīga, LV-1029

Pasta izdevumus sedz dalībnieki.

No iesūtītajiem darbiem tiks rīkota izstāde un veidots filmēts videomateriāls, ko dalībskolas varēs saņemt elektroniski. Iesūtītie darbi būs dalībnieku īpašums un tos varēs saņemt atpakaļ.

Olimpiādes darbam būs jāpiestiprina auklā ievērtu kartona vizītkarti (4 x 6 cm), kurā – jānorāda:

 • skolēna vārds, uzvārds, klase, skola, novads un skolotājs,
 • burtveidols – Arial, formāts – 12,
 • skolēna vārds un uzvārds rakstīts treknrakstā.

Vizītkartes paraugs:

 

Vizītkartes otrā pusē – dalībnieka adrese un tālruņa numurs.

8. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Ideja (25%): 

Interpretācijas atbilstība olimpiādes tēmai max 3%
Oriģinalitāte, vēstījums, scenārijs  max 7%
Radošums, funkcionalitāte (pielietojums), dizains, stāsta sižets max 10%
Eksperimentāla, pētnieciska uzdrošināšanās max 5%

 

Redzējums (25%):

Grafiskās skices, izgatavošanas kvalitāte, ātrums, tehnika, idejas realizācijai nepieciešamā laika plānojums, vides sagatavošana max 7%
Kompozīcija, vienotība, krāsu saskaņa, kontrasta vai tonalitātes pielietojums max 8%
Iepriekš nezināmā dizaina elementa integrēšana kompozīcijā max 5%
Darba kultūra, darba vietas organizēšana, darba “tīrība” max 5%

 

Materiāls (25%):

Trīs dažādu materiālu saderība un izvēles pamatotība max 7%
Par katra nākamā materiāla veiksmīgu izvēli max 3%
Materiālu virsmu, malu apstrādes (apdares) tehniskā kvalitāte max 15%

 

Tehnoloģija (25%):

Pārdomāti, materiāliem atbilstoši, izvēlētas tehnoloģijas, apgaismojums,

atstarojošās virsmas

max 5%
Darbā ar materiālu mērķtiecīgi izvēlēti vismaz 3 dažādi savienošanas veidi

un to kvalitāte, video montāžas kvalitāte

max 7%
Konstrukcijas (arī kustīgas) stabilitāte, skaņa – balss max 3%
Vienādo detaļu mērījumi, konstrukcijas leņķu, simetrijas, asimetrijas vai

paralelitātes izvērtējums (precizitāte), videostāsts 3-7 min., sākuma, beigu titri

max 10%
APBALVOŠANA

Dalībnieki, kuri saņēmuši vērtējumu līdz 50% ieskaitot, saņems apliecinājumu par piedalīšanos.
Dalībnieki, kuri saņēmuši vērtējumu virs 50% un līdz ar to iekļuvuši ekselences līmenī, saņems ekselences apliecinājumu un ekselences medaļu.
Dalībnieki, kuri saņēmuši trīs augstākos vērtējumus katrā vecuma grupā un materiālu tehnoloģiju jomā saņems goda rakstus un personalizētas 23. atklātās tehnoloģiju un dizaina olimpiādes “bronzas”, “sudraba” un “zelta” medaļas un SIA STOKERS balvas.
Apbalvošana paredzēta 26. aprīlī plkst.12:00 virtuāli un ieraksts būs pieejams www.rmmt.lv no 27. aprīļa.

Kontakttālruņi: Arvīds Verza tālr. 20008908; Ināra Verza: tālr. 67427223; 29896151

Pagājušā gadā aizvadījām 22.atklāto tehnoloģiju un dizaina olimpiādi
Formāts, ko diktēja Covid-19 situācija valstī, to padarīja par patiesi valsts mēroga pasākumu. Izaicinājums, ko uzdrošinājās organizatori un dalībskolas, attaisnoja un apliecināja ieceres lietderību jaunajā mācību saturā un mācību pieejā. Turpat divi simti dalībnieku sacentās vairāk, kā desmit materiālu tehnoloģiju jomās.
Kļuva skaidrs, ka izvēlētais ceļš – ideja-redzējums-materiāls-tehnoloģija ir orģināls veids, kā radīt kopīgu redzējumu izcilības virzienā.
Saskatot un pielietojot tehnoloģiju un materiālu iespējas, varam veiksmīgi realizēt ne tikai savas radošās ambīcijas, bet arī sasniegt personīgos mērķus.
Ir kļuvis skaidrs, ka dodot iespēju ik vienai Latvijas skolai pieteikt savus skolniekus vienotā un kopīgā formātā, pēc viņu pašu brīvas gribas radoši sacensties visdažādākajās materiālu tehnoloģijās, ir reāla nākotnes versija jau šodien.
Ceļā uz izcilību ir jābūt vēlmei salīdzināt savas spējas ar citiem vienaudžiem visdažādākajās jomās. Taču ne mazāk svarīgas ir arī skolas un personīgās tehniskās iespējas.
Vērojot olimpiādi ZOOM, nākas secināt, ka tas ir labākais tehniskais risinājums šāda veida radošām sacensībām. Dalībnieks var izmantot visas viņam pieejamās tehniskās iespējas, materiālus, gan skolas, gan personīgos, ko tādā dažādībā un specifikā nevarētu nodrošināt klātienes sacensībās.
Gribot vai nē, bet klātienē tās pārvēršas par sacensībām – “visi dara tā” un kāds protams – labāk! Tas nav šīs olimpiādes formāts!
Šīs olimpiādes formāts ir palīdzēt jaunietim saprast, kā pasaulē rodas lietas. Iesaistīt tos personības veidošanās, domāšanas, radošuma un tehnoloģiju procesos. Savukārt dalībskolām, tā ir iespēja izvirzīt pietiekoši augstus, sasniedzamus mērķus visiem un sniegt atbalstu individuāla potenciāla attīstībai.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma metodiķu, pedagogu, olimpiādes atbalstītāju un sponsoru vārdā darba grupas vadītājs Arvīds Verza

papildināts 05.04.2022.