Tekstilmākslas un
apģērbu dizaina nodaļa

Nodaļas priekšrocības

Apgūstot profesiju tekstilmākslas un apģērbu dizaina nodaļā paveras iespēja darboties ar mūsdienu materiāliem, modernām tehnoloģijām, konstrukcijām; radoši izstrādāt jaunas tērpu kolekcijas un pašiem tās realizēt. Mācību uzdevumi tiek izstrādāti atbilstoši mūsdienu modes aktualitātēm un tehnoloģijām. 

Tekstilmateriālu dizains

Tekstils vairs nav iedomājams tikai plaknē, tas arvien attīstās dažādos virzienos – 3D tekstils, digitālais tekstils, eksperimentālais tekstils, kas dod audzēkņiem iespēju eksperimentēt un izmantot tehnoloģijas savu dizainu izstrādē.

Apģērbu dizains

Apģērba dizaina specialitāte dod iespēju pētīt mūsdienu materiālus, modernās tehnoloģijas, konstrukcijas; radoši izstrādāt jaunas tērpu kolekcijas un pašiem tās realizēt. Mācību uzdevumi tiek izstrādāti atbilstoši mūsdienu modes aktualitātēm un tehnoloģijām. Audzēkņi savu profesionālo pieredzi pilnveido organizējot modes skates, piedaloties izstādēs un konkursos.