Mediju konkurss “Jaunais Medijs 2021” REZULTĀTI

REZULTĀTI

 

***

Kategorija Animācijas filma:

Dagnis Stikāns. PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola

 

Anete Viziņa. PIKC Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums

 

Loreta Jansone. PIKC Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums

 

Kategorija Video filma:

Daniils Kijaško. Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola

 

Anna Larkina. PIKC Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums

 

Patrīcija Krūmiņa. Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

 

Kategorija Fotogrāfija:

Kristers Zaļais. PIKC Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums

 

Ralfs Cimermanis. PIKC Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums

 

Jūlija Suboča. PIKC Rīgas Mākslas un Mediju Tehnikums

 

Konkursam iesūtīti 120 darbi no kuriem105 atbilda kritērijiem, lai startētu konkursā:

 • 80 fotogrāfijas
 • 19 video filmas
 • 6 animācijas filmas

Darbi konkursam iesūtīti no vairāk kā 50 mācību iestādēm, tai skaitā teju no visām profesionālajām vidējā līmeņa izglītības mācību iestādēm Latvijā.

 • Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola
 • Emīla Dārziņa mūzikas skola
 • Jaņa Rozentāla Mākslas skola
 • Ķeguma Komercnovirziena Vidusskola
 • Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola
 • Liepājas Valsts tehnikums
 • Ogres Tehnikums
 • PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
 • PIKC NMV Rīgas Doma kora skola
 • PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
 • Profesionālās izglītības kompetenču centrs Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola
 • Rēzeknes māksla un dizaina vidusskola
 • PICK Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
 • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums

***

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums aicina Tevi piedalīties radošā un aizraujošā mediju konkursā “Jaunais Medijs 2021”.

Mediju konkurss “Jaunais Medijs 2021” – Ļauj vaļu savam radošajam talantam un iespējams tieši tu būsi viens no lielisko balvu ieguvējiem.

 

RĪGAS MĀKSLAS UN MEDIJU TEHNIKUMA

MEDIJU KONKURSA “JAUNAIS MEDIJS 2021” NOLIKUMS

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Mediju konkursa “Jaunais Medijs 2021”, turpmāk tekstā Konkurss, mērķis ir popularizēt aktuālo mediju tehnoloģiju lietošanu jauniešu vidū un atbalstīt radošas pieejas moderno mediju satura veidošanā.
2. Konkursa organizators PIKC Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Jūrmalas gatve 96, Rīgā, rmmt@rmmt.lv, turpmāk tekstā Organizators.
3. Organizatora kontaktpersona Kristīne Ādmine-Liepa, kristine.admine-liepa@rmmt.lv
4. Konkursa dalībnieki.
   4.1. Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 9.-12.klases audzēkņi, turpmāk tekstā Dalībnieks.
   4.2. Latvijas profesionālās vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, turpmāk tekstā Dalībnieks.
5. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt vienu (1) pieteikumu katrā Konkursa kategorijā.
6. Konkursa kategorijas:
   6.1. Fotogrāfija
   6.2. Video filma
  6.3. Animācijas filma
7. Pieteikums un konkursa darbi jāiesniedz elektroniski, izmantojot pieteikuma formu mājaslapā www.rmmt.lv no 2021.gada 1.oktobra līdz 14.novembrim.

II. KONKURSA KATEGORIJAS

8. Fotogrāfija – “Līdzcilvēka portrets”.
   8.1. Prasības iesniedzamajai fotogrāfijai:
      8.1.1. JPG formātā, sRGB krāsu telpā;
      8.1.2. Faila izmērs ne lielāks par 8MB (failu ielādes ierobežojums);
      8.1.3. Īsākā mala vismaz 1200px;
      8.1.4. Fotogrāfija ir Dalībnieka autordarbs;
      8.1.5. Attēls ir iegūts ar viena kadra metodi, nav izmantota montāža pievienojot attēla daļas no citiem failiem.
      8.1.6. Retuša var tikt pielietota minimāli, nemainot vides vai objektu izskatu un nozīmi attēlā.
      8.1.7. Attēls var būt uzņemts ar digitālo kameru, skenēts no negatīva vai pozitīva, vai iegūts izmantojot citas fotogrāfiskas metodes.
      8.1.8. Uz attēla nav izvietoti logo, paraksti, dekoratīvi elementi vai ierāmējumi.
      8.1.9. Attēls un tā saturs atbilst Konkursa aprakstam un tēmas noteikumiem, kas uzskaitīti augstāk.
      8.1.10. Attēls un tā saturs atbilst sabiedrības morāles normām un nav pretrunā ar LR likumdošanu, nekurina rasu vai cita veida naidu un nepārkāpj nevienas sabiedrības grupas tiesības.
   8.2. Darbu vērtēšanas kritēriji:
      8.2.1. Portreta vizuālā estētika;
      8.2.2. Sižeta oriģinalitāte;
      8.2.3. Tehniskais risinājums.
9. Video filma – “Skolas dzīve”.
   9.1. Prasības iesniedzamajai video filmai:
      9.1.1. Vienu līdz trīs minūtes gara;
      9.1.2. Horizontāls kadra formāts;
      9.1.3. Mp4 vai mov formātā, izšķirtspēja vismaz 720rindas;
      9.1.4. Faila izmērs ne lielāks par 800MB (failu ielādes ierobežojums);
      9.1.5. Video filma ir Dalībnieka autordarbs;
      9.1.6. Video filma un tās saturs atbilst Konkursa aprakstam un tēmas noteikumiem, kas uzskaitīti augstāk.
      9.1.7. Video filma un tās saturs atbilst sabiedrības morāles normām un nav pretrunā ar LR likumdošanu, nekurina rasu vai cita veida naidu un nepārkāpj nevienas sabiedrības grupas tiesības.
   9.2. Darbu vērtēšanas kritēriji:
      9.2.1. Filmas vizuālā estētika;
      9.2.2. Sižeta satura saprotamība un oriģinalitāte;
      9.2.3. Tehniskais risinājums.
10. Animācijas filma – “Komunikācija vai valoda?”.
   10.1. Prasības iesniedzamajai animācijas filmai:
      10.1.1. Vienu līdz trīs minūtes gara;
      10.1.2. Mp4 vai mov formātā, izšķirtspēja vismaz 720rindas;
      10.1.3. Faila izmērs ne lielāks par 800MB (failu ielādes ierobežojums);
      10.1.4. Animācijas filma ir Dalībnieka autordarbs;
      10.1.5. Animācijas filma un tās saturs atbilst Konkursa aprakstam un tēmas noteikumiem, kas uzskaitīti augstāk.
      10.1.6. Animācijas filma un tās saturs atbilst sabiedrības morāles normām un nav pretrunā ar LR likumdošanu, nekurina rasu vai cita veida naidu un nepārkāpj nevienas sabiedrības grupas tiesības.
   10.2. Darbu vērtēšanas kritēriji:
      10.2.1. Filmas vizuālais risinājums;
      10.2.2. Sižeta oriģinalitāte;
      10.2.3. Tehniskais risinājums.
11. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir no 2021. gada 1. oktobra 0:00 līdz 2021. gada 14. novembra 23:59.

III. KONKURSA ŽŪRIJA

12. Žūrijas sastāvs
   12.1. Mārtiņš Vanags – RMMT, Mediju mākslas nodaļas vadītājs;
   12.2. Harijs Daina Liepiņš – Latvijas Amatniecības kameras meistars;
   12.3. Anda Krauze – fotožurnāliste, fotogrāfe;
   12.4. Anete Matvejeva – Animatore, RMMT skolotāja;
   12.5. Ingrīda Pičukāne – Animatore, RMMT skolotāja;
   12.6. Toms Ezerietis – Audiovizuālists, Ogres Tehnikuma video operatoru pasniedzējs;
   12.7. Jānis Dzilna – Latvijas Televīzija;
   12.8. Aivars Vinogradovs – SONY Latvija.

IV. DARBU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

13. Darbu vērtēšana notiek no 2021.gada 16.novembra– 2021.gada 25.novembrim
14. Žūrija, aizklāti balsojot, izvēlas 10 (desmit) konkursa finālistus katrā sadaļā, no kuru vidus tiek izvēlēti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā sadaļā.
15. Konkursa uzvarētāji tiek paziņoti 2021.gada 9.decembrī, RMMT mājas lapā.
16. Pirmās vietas ieguvējs saņem:
   16.1. Kategorijā Fotogrāfija – fotokameru Sony ZV-1 4K Vlog videokamera ar rokas statīvu;
   16.2. Kategorijā Video filmas – fotokameru Sony ZV-E10L APS-C sensora kamera ar objektīvu un bezvadu mikrofonu;
   16.3. Kategorijā Animācijas filmas – grafisko planšeti Wacom Cintiq 16.
17. Konkursa finālisti saņem ielūgumu uz apbalvošanas pasākumu uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi.
18. Konkursa balvas nevar apmainīt pret naudu.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

19. Konkursa finālā neiekļuvušie darbi tiek dzēsti no Organizatora servera 5 (piecu) darba dienu laikā pēc balsošanas rezultātu paziņošanas un uzvarētāju noteikšanas. Konkursa finālā neiekļuvušos darbus Organizators nekādi neizmanto un nenodod trešajai pusei.
20. Konkursa finālā iekļuvušos darbus Organizators ir tiesīgs izmantot pašreklāmai, ar atsauci uz autoru, bet ne vairāk kā 5 (piecas) reizes sākotnējās ziņās un ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc konkursa noslēguma datuma, publicējot tos sekojošās vietnēs:
   20.1. Mājaslapā www.rmmt.lv un ar to saistītajos apakšdomēnos;
   20.2. Vietnē https://www.facebook.com/rmmt.lv ;
   20.3. Instagram kontā https://www.instagram.com/rmmt.lv/
21. Organizators neiegūst mantiskas tiesības uz Konkursa finālā iekļuvušajiem darbiem un nevar tos pārdot vai nodot tālāk bez Autora rakstiskas atļaujas.
22. Dalībnieks jebkurā brīdī ir tiesīgs pārtraukt sava darba izmantošanu Organizatora pašreklāmās, rakstiski par to informējot Organizatoru uz e-pasta adresi rmmt@rmmt.lv
23. Konkursa trīs labāko darbu kopijas tiek glabātas Organizatora arhīvā 5 (piecus) gadus no Konkursa noslēguma brīža un var tikt izmantoti pašreklāmā.
24. Organizators neiegūst mantiskas tiesības uz Konkursa trīs labākajiem darbiem un nevar tos pārdot vai nodot tālāk bez Autora rakstiskas atļaujas.