Normatīvie dokumenti

Noteikumu ievērošana visiem audzēkņiem ir obligāta. Ar noteikumiem audzēkņus iepazīstina grupu audzinātāji mācību gada sākumā, septembra pirmajā nedēļā, vecākus iepazīstina vecāku sapulcē katra mācību gada oktobrī. Noteikumi ir pieeja uz Tehnikuma ziņojumu dēļa un elektroniskajā žurnālā mykoob.
 • Uzņemšana

 • Stipendiju piešķiršana

  Skatīt dokumentu

 • Vērtēšana

  Skatīt dokumentu

 • Video konferences

  Skatīt dokumentu

 • E-žurnāls "Mykoob"

  Skatīt dokumentu

 • Iekšējās kārtības noteikumi

  Skatīt dokumentu

 • Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

  Skatīt dokumentu

 • RMMT Nolikums

  Skatīt dokumentu

 • Iekšējās kārtības noteikumi

  Skatīt dokumentu

 • Piekļūstamības izvērtēšanas protokols

  Skatīt dokumentu

 • RMMT Nolikums

  Skatīt dokumentu

 • Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

  Skatīt dokumentu

 • Atbilstība PIKC
  statusa kritērijiem 2020./2021.m.g.

  Skatīt dokumentu

 • Attīstības un
  investīciju stratēģija
  2021.-2027.m.g.

  Skatīt dokumentu

 • Ētikas kodekss

  Skatīt dokumentu

 • Darba organizēšana ārkārtējās situācijas laikā

  Skatīt dokumentu

 • Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība

  Skatīt dokumentu

 • Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g.

  Skatīt dokumentu

 • Iekšējie noteikumi Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

  Skatīt dokumentu

 • Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g.

  Skatīt dokumentu