Normatīvie dokumenti

Noteikumu ievērošana visiem audzēkņiem ir obligāta. Ar noteikumiem audzēkņus iepazīstina grupu audzinātāji mācību gada sākumā, septembra pirmajā nedēļā, vecākus iepazīstina vecāku sapulcē katra mācību gada oktobrī. Noteikumi ir pieeja uz Tehnikuma ziņojumu dēļa un elektroniskajā žurnālā mykoob.
  • Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība

    Skatīt dokumentu

  • Iekšējie noteikumi Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

    Skatīt dokumentu