Produktu dizains
(3D formas)

Kas mēs esam:

Mēs esam mākslinieku, tēlnieku un dizaineru komanda, kuri, sākot ar 1.kursu, palīdzēs Tev apgūt mākslas un dizaina pamatus, būsim klātesoši Tavā radošajā izaugsmē, darbojoties ar dažādiem materiāliem un izmantojot to īpašības formveidē un apstrādes tehnikās. Mums būs iespēja strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotās darbnīcās, izmantojot gan tradicionālus, gan super mūsdienīgus materiālus, tehnoloģijas un dizaina metodes, tādējādi apgūstot vismodernākās tehnoloģijas augsta līmeņa dizaina produktu izstrādē.

Mācību ilgums

4 gadi pēc 9. klases

Stipendija

līdz 150 eiro mēnesī

Dienesta viesnīca

3 minūšu attālumā no tehnikuma

Profesionālie moduļi

 • Zīmēšana,
 • Gleznošana,
 • Dizaina procesi,
 • Tehnisko rasējumu izstrāde,
 • Materiālu un tehnoloģiju izmantošana dizaina produktu izstrādē,
 • Formveide,
 • 2D digitālā modelēšana,
 • Dizaina produktu izstrāde,
 • Dizaina produktu skicēšana,
 • 3D digitālā modelēšana,
 • Dizaina produktu konteksta izpēte,
 • Vizuālās identitātes izstrāde produktu dizainā,
 • Projektu īstenošana produktu dizainā,
 • Uzņēmējdarbība dizainā,
 • Produktu dizainera asistenta darbu prakse,
 • Produktu dizainera asistenta prakse,
 • Jaunu materiālu un tehnoloģiju pielietojums dizaina produktu izstrādē,
 • Mehatronisku dizaina produktu izstrāde,
 • Digitālais dizains,
 • Vizuālās uztveres psiholoģija,
 • Publiskā runa,
 • Radošā rakstīšana.

Ko Tu apgūsi

Tu apgūsi dizaina vēsturi, dizaina pētniecības metodes, priekšmetu funkciju, ergonomiku, zināšanas par materiāliem un to pielietojumu, dizaina domāšanu, projektēšanu, mērķtiecīgi attīstot savu jaunradi. Iemācīsies strādāt ar tādiem materiāliem kā ģipsis, stikls, porcelāns, keramika, betons, dažādiem epoksīdiem un silikoniem. Lai apgūtu trīsdimensionālu formu veidošanu, būs jāiemācās dažādu formu izveide, kā ģipša formas, silikonformas un vakuumformēšana. Un, protams, visas mūsdienīgās tehnoloģijas: 3D datormodelēšana, 3D skenēšana, failu sagatavošana 3D printeriem, CNC frēzēm un lāzergriešanai. Jau 3. kursā Tev būs plašāks redzesloks, dodoties kvalifikācijas praksē reālā darba vidē dizaina birojos, mākslinieku darbnīcās un izturot veselīgu konkurenci rezidencēs Eiropā. Ceturtajā kursā, izstrādājot diplomdarbu, būs jāapkopo visas iegūtās zināšanas un jāizstrādā uz lietotāju orientēts trīsdimensionāls, funkcionāls dizaina priekšmets.

Kas Tu būsi

Absolvējot skolu, Tu būsi uzkrājis gana lielu zināšanu un prasmju bagāžu, ar kuru droši varēsi startēt mākslas vai dizaina augstskolās gan Latvijā, gan ārzemēs vai arī radīsi iespēju sadarboties ar dizaineriem, tēlniekiem, māksliniekiem komandas darbā un realizēt savas zināšanu prasmes individuālos projektos un pasūtījumos.

Ko Tu iegūsi

3. un 4. kursā kvalifikācijas prakses pieredzi darba tirgū, kā arī skola piedalās Erasmus+ projektā un realizē starptautiskās prakses vietas. Absolvējot tehnikumu, saņemsi diplomu par profesionālo vidējo izglītību atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 4.līmenim. Nokārtojot noteiktos Centralizētos eksāmenus par vispārējo vidējo izglītību, varēsi mācīties jebkurā Latvijas Mākslas un dizaina augstskolā, kā arī citu valstu augstskolās vai arī realizēt sevi darba vidē.