Ārpusstundu aktivitātes

Jauktais koris "Artidangā"

Informācija par kora mēģinājumiem sekos

Jauniešu deju kolektīvs "Dārdari"

Pirmdienās un trešdienās, sporta zālē plkst. 19.00.

Sporta aktivitātes

Volejbols: Otrdienās, ceturtdienās plkst. 16.20 – 18.00.
Basketbols: Pirmdienās, piektdienās plkst. 16.20 – 18.00.
Florbols: Trešdienās plkst. 16.20 – 18.00, Pirmdienās 18.00 – 20.00.
Galda Teniss: Otrdienās, piektdienās plkst. 20.00 – 22.00.