“Artidangā” ciemos pie Laucienas pansionātā dzīvojošajiem ļaudīm

Mūsu jauktajam korim “Artidangā” ir sirsnīga tradīcija, reizi mācību gadā, koncertēt kādā no Latvijas pansionātiem. Šogad 1. novembrī ciemojāmies pie Laucienas pansionātā dzīvojošajiem ļaudīm. Ieskandinājām Latvijas 105 gada dienu. Paldies Laucienas ļaudīm par sirsnīgo uzņemšanu, kopādziedāšanu un vienreizēji garšīgo silto kliņģeri.

Paldies diriģentiem Gintam Cepleniekam un Gundegai Krūmiņai.