Cr.E.Ate 4.0 MULTIPLIER EVENT

26. oktobrī RTU Arhitektūras fakultātē norisinājās RMMT realizētā Erasmus+ KA220 projekta “Cr.E.Ate 4.0.- Digital Skills and Augmented Didactics applied to the European Atelier of Crafts Model” 2021-1-IT01-KA220-VET-000033022 rezultātu izplatīšanas pasākums.

Pasākuma ietvaros visi interesenti tika iepazīstināti ar projekta mērķiem, norises gaitu un tā rezultātiem. RMMT Vides dizaina nodaļas Interjera dizaina specialitātes pedagogi un projektā iesaistītie audzēkņi prezentēja projekta īstenošanas gaitā paveikto. Pedagogi uzsvēra un demonstrēja digitālo tehnoloģiju integrēšanas iespējas mācību procesā. Pasākuma laikā pārliecinājāmies, ka izmantojot Virtuālās un paplašinātās realitātes rīkus, iespējams ne tikai radīt daudzveidīgu Interjera dizainu, bet arī veikt projektos izmantoto materiālu un funkcionalitātes testēšanu un novērtēšanu.

Jaunieši pastāstīja par savu pieredzi projekta tikšanās pasākumā Yeclā, Spānijā. Strādājot pie Starptautiskā konkursa uzdevuma, viņi iepazina virtuālo Metaverse platformu “Spatial”. Projekta realizācijas gaitā gan pedagogi, gan arī audzēkņi iepazina jaunas dažādu digitālo tehnoloģiju izmantošanas iespējas, kas padara interesantāku un inovatīvāku mācību procesu profesionālajā izglītībā. Vairāk par projektu iespējams uzzināt https://create4dot0.wordpress.com/

Pāsākumā piedalījās RMMT audzēkņi, pedagogi, RTU lektori, studenti, LMA pasniedzēji un citi interesenti.

Līdzfinansē Eiropas Savienība

Fotoreportāžas autori Jānis Valdmanis MO31, Andis Olbiks, Vilhelms Bērziņš un Samanta Nuķe no MO41