Dizaina procesu un produktu kritiska analīze

2016.gada 11.novembrī plkst 9.30 Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā sākas Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dizaina procesu un produktu kritiska analīze”.
Kursu vadītāja- Andra Ulme, Arhitektūras doktore, Starptautiskā pedagoga sertifikāta ieguvēja, London School of Management

Kursu koordinatore- Teiksma Sūna, RMMT direktora vietniece mācību darbā
Telefons informācijai 67426922, 20008904

Kursu mērķi:
1. Sniegt zināšanas par dizaina jomu pamatjēdzieniem, principiem un paņēmieniem augstvērtīga dizaina izstrādājumu veidošanā;
2. Palīdzēt izprast dizaina jomas specifiku, prast orientēties mūsdienu dizaina attīstības izpausmēs, pārzināt jaunos dizaina virzienus;
3. Attīstīt prasmi analizēt un paust savu viedokli profesionālā valodā, apzināti lietojot dizaina analīzes pamatprincipus un paņēmienus;
4. Mudināt turpmāk pielietot iegūtās zināšanas un prasmes gan dizaina izstrādājumu veidošanā, gan unikālā dizaina priekšmetu izgatavošanā.

Kursa mērķu sasniegšanas pakāpi demonstrē izglītojamo spējas praktiski un argumentēti paust savu viedokli kā verbālā, tā radošā izpausmē.

Kursu apjoms: 36 stundas, Nodarbības notiek reizi mēnesī
Maksa par kursiem- 56,00 (piecdesmit seši) eiro

Kursu programma:
1.    11.11.2016. DIZAINA PROCESU KRITISKA ANALĪZE LATVIJAS RŪPNIECISKI RAŽOTOS IZSTRĀDĀJUMOS.
1.1.    Desmit laba dizaina priekšnoteikumi
1.2.    Latvijas pozitīvie un negatīvie piemēri rūpnieciskajā dizainā
1.3.    Latvijas ikgadējā balva produktu dizaina kategorijā – sasniegumi un neveiksmes
1.4.    Problēmas un risinājumi studējot dizaina procesu.

2.    09.12.2016. DIZAINA LOMA DABAS RESURSU TAUPĪŠANĀ
2.1.    Otrreizēji pārstrādājami materiāli
2.2.    Recycling Design pašu rokām- pieredzes apmaiņa skolu programmu pilnveidei
2.3.    Inovatīvu dizaina objektu izstrādes posmi
2.4.    RTU pieredze produktu ar augstu pievienoto vērtību radīšanā no otrreizēji izmantojamiem materiāliem.

3.    20.01.2017. AUGSTAS UN ZEMAS KULTŪRAS DIZAINA APRAKSTI UN KONCEPTUĀLAS ANALĪZES.
3.1    Dizaina aprakstu un konceptuālās analīzes teorija
3.2    Dizaina kultūra reģionālā un starptautiskā kontekstā
3.3    Priekšnosacījumi  laba dizaina radīšanai.

4.    10.02.2017. DIZAINERA RADOŠAS PERSONĪBAS ATTĪSTĪBA UN PILNVEIDES IESPĒJAS.
4.1.    Starptautiskās dizaina izstādes
4.2.    Universālais dizains kā objektīva nepieciešamība
4.3.    Mācību materiālu pilnveides tehnikas un metodes. Lielbritānijas pieredze.

Katras dienas pēdējā lekcijā kursu dalībniekiem būs iespēja apmainīties viedokļiem par aktuālām tēmām dizaina procesu un ar to saistītu izglītību jomā. Kursu noslēgumā visi dalībnieki saņems kursu materiālus elektroniskā versijā.

Kursu noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par profesionālās kompetences pilnveidi.

Pieteikšanās uz kursiem zvanot uz tālruni; 67426922, 20008904 vai aizpildot anketu un sūtot to uz kristine@rmmt.lv