Jauna veidola projekts Auces katoļu baznīcai

Dobeles domes prezentāciju zālē šogad 16. janvārī notika vēl nebijis pasākums. Stila mēbeļu modelētāji un metālmākslas izstrādājumu modelētāji, diplomandi no Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma Koka mākslas un metālmākslas nodaļas atrādīja valsts kvalifikācijas piešķiršanas komisijai, domes vadībai, deputātiem, baznīcas autoritātēm, uzņēmējiem un tautai sava diplomdarba projektu tā izvērtēšanai, iesaistei un atbalstam.

Prezentācijā publika uzzināja interesantus faktus par Auces vēsturi, par katoļu baznīcas celšanas laiku un cilvēkiem, arī to, ka RMMT pirmajā kursā mācās jaunietis, kura vecvecvectēvs Eduards Tivčs ar saviem dēliem arī ir uzcēlis Auces Sv. Terēzes un Bērna Jēzus Romas katoļu baznīcu. Niklāva Tivča vectēvs Zigfrīds Tivčs atzinīgi novērtēja diplomandu ideju un vēlmi realizēt dzīvē jauno baznīcas veidolu un uzteica jaunos censoņus par drošo un apjomīgo projektu, izstāstīja baznīcas cēlāju likteņus.

Dobeles domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis atzinīgi novērtēja diplomandu un pedagogu veikumu un solīja savu atbalstu, kā arī aicināt un iesaistīt novada uzņēmumus materiālu sagādē.

Ints Teterovskis klātesošos iepazīstināja ar pozitīvo sadarbības pieredzi Īles baznīcas atjaunošanā lai iedrošinātu visus iesaistīties Auces projektā. Dobeles luterāņu baznīcas draudzes vadītāja pateicās tieši šiem diplomandiem par viņu darbu jau  mācību laikā no jauna izgatavojot zudušos baznīcas kroņlukturus.

Valsts kvalifikācijas komisijas priekšsēddētājs mākslas zinātnieks prof. Ojārs Spārītis izcēla skolas pienesumu Latvijas sakrālo celtņu atjaunošanā bez samaksas par darbu, salīdzinot jaunradīto   un pievienoto  vērtību sabiedrības ieguldījumam materiālos. Aicināja Domi un uzņēmējus izmantot šo iespēju un atbalstīt projektu ar materiāliem, jo tas ir visekonomiskākais un saprātīgākais veids kā sakārtot kultūras objektus. Šis RMMT ir jau 58. Latvijas sakrālās kultūrvides projekts.

Diplomandu un viņu pedagogu vadītajam projektam ir četri galvenie virzieni:

  • izveidot jaunu ārējo veidolu – idejas meklējumi Latvijā, Skandināvijā un Kanādā (siltinājums,
  • vertikālais apšuvums,sandriki, krāsojums, tornis);
  • Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (biktskrēsli, soli);
  • Sakrālais aprīkojums – pilnīgs liturģijā nepieciešamo koka un metāla lietišķās mākslas priekšmetu komplekts;
  • Svētglezna Auces Dievmāte “Regina caeli et Terrae, mater Dei et matris nostrae”

Svētgleznas veidošanā bez atlīdzības, tāpat kā visi diplomandi, ir iesaistījies profesionāls mākslinieks, pedagogs Igors Krilovs. Svētglezna iecerēta kā glezniecības un juveliermeistarības mākslas darbs. Gleznā būs izmantota ilustrācija no apceres “Vissvētākais sakraments un apustulāts mūsdienu pasaulē” 1955. gada 23. aprīlī, Gvido Fransisija, Roma.

Marija Fransuāza Terēze Martēna – Svētā Terēze reiz teica: “Vai tu zini, dārgā māte, ka es esmu laimīgāka par tevi? Man tu esi par māti, turpretī tev nav Svētās Jaunavas, ko mīlēt…. Es nabaga radījums neesmu tava kalpone, bet gan tava meita. Tu esi Jēzus Māte un arī mana māte.”

Uzrunāju un aicinu visus uzņēmējus, Dobeles un Auces novadniekus iesaistīties šajā brīnišķīgajā labdarības projektā ar materiāliem, lai Auce varētu lūgties savu Dievmāti un lepoties ar savu mazo, sarkano baznīcu.

Jānis Kukša, arhitekts, Dobeles būvvaldes nodaļas vadītājs