Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma monumentālais pulkstenis ar koka mehānismu

Šis ir viens no mūsu skolas lepnumiem – monumentālais pulkstenis ar koka mehānismu – kuru 2018/2019.mācibu gadā izgatavoja divi audzēkņi, kā savu kvalifikācijas darbu. Šobrīd abi absolventi ir gan pasniedzēji mūsu skolā, gan profesionāļi savā jomā.
  • Pulksteņa autori: Silvestrs Fēlikss Ķībers, Kristaps Eglītis
  • Diplomdarba vadītājs: Arvīds Verza
  • Pedagogi: Arnis Karlsons, Oskars Mikāns.
  • Diplomdarba projekts: Monumentālais pulkstenis ar koka mehanismu

Kvalifikācijas darbā tika veidots ampīra stilam raksturīgs monumentāls pulkstenis ar koka mehānismu.Monumentālais pulkstenis ir izgatavots no galdnieku plātnes un masīvkoka, kas ir aplistētas un finierētas ar sarkankoku (sapelli) pulksteni ir iestrādāti arī bronzas, organiskā stikla, metāla elementi, kas pieskaņoti stilam. Ideja gūta no kamīna pulksteņa fotogrāfijas. Respektīvi, ir zināms pareauga radīšanas laiks (1850.g ) un stils, kā arī ir pieejami  fotoattēli, kuros var redzēt pulksteni dažādos rakursos un gūt priekšstatu par apdari: finierējumu un apdares spīdumu utml. Projektā tikapielietots Ampīra stils, monumentālais koka pulkstenis ir finierēts ar sarkankoku, tajā ir izlietie joniskie kapiteļi, bazēs un arī bruņurupuči no bronzas.

Sila apraksts:

Ampīrs ir attīstījies no 18. gadsimta neoklasicisma. Radies Francijā Napoleona impērijas laikā 18.gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā. Ampīra rašanos ietekmēja Napoleona vēlme veidot stilu, kas balstīts Romas impērijas diženumā un senās Ēģiptes tradīcijās, ko stimulēja arī arheoloģiskie atradumi un Napoleona kampaņas Ēģiptē.

Ar sarkankoku/mahagoniju finierētās mēbeles  pieņēma romiešu, grieķu un ēģiptiešu krēslu un galdu formas ar zeltītiem griezumiem un bronzas apkalumiem, ar spārnotajiem lauvu atbalstiem un pīlāriem, ar sfinksām, palmu lapām. Dažiem plastiskajiem rotājumiem izmantotas militāras emblēmas, lauru vītnes un vainagi, rozetes. Taču Napoleona jeb Pirmās impērijas ampīram raksturīga stingra, svinīga monumentalitāte. Ar greznākām detaļām un citu vēsturisko stilu interpretācijām ir raksturīgs Francijas Otrās impērijas periods (1852-1870).

Izmantotā tehnika

Ripzāģis, taisnojamā ēvele, biezumēvele, stacionārā frēze, stacionārā virsfrēze, lentzāģis, Lentas slīpmašīna, rokas virsfrēze, hidrauliskā prese, vakumprese, rokas lentas slīpmašīna, orbitālā slīpmašīna, rokas instrumenti, pulverizators, stacionārā urbmašīna, akumulatora urbmašīnas, CNC frēzmašīna un koka virpa.

 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma monumentālais pulkstenis ar koka mehānismu:

Pulksteņa izgatavošanas process: