RMMT projekta Nr.8.1.3.0/16/I/013 īstenošanas progress 17.06.2021.- 16.09.2021.

Publicēts 17.09.2021.

  

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Dienesta viesnīcas pārbūves 2. kārtas (pēc projekta izmaiņām – Būvdarbu 4.kārta) būvdarbi ir pabeigti un 2021. gada 12. augustā Būvniecības valsts kontroles birojs veiktos pārbūves darbus ir pieņēmis ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA “Amatnieks”, autoruzraudzību – SIA “MADE arhitekti” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “REM PRO”.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 523 ir piešķirts valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai – Rīgas Mākslas un mediju tehnikums – dienesta viesnīcas atjaunošanas 3. un 4. kārtas (pēc būvprojekta izmaiņām – 5. un 6. kārtas) būvdarbiem – 2 147 323 EUR apmērā, kā arī mācību korpusa (jumta un pārejas) atjaunošanai – 940 400 EUR apmērā.

Šī gada 17.augustā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “BūvKORE” par mācību korpusa jumta vienkāršoto atjaunošanu, Jūrmalas gatvē 96 k-2, Rīgā, un pārejas pārbūvi Jūrmalas gatvē 96, Rīgā, atklāta konkursa (Id. Nr. VIAA 2021/26 ERAF RMMT) rezultātā. Plānotais būvdarbu termiņš – 9 mēneši.

Savukārt, 23. augustā noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “REATON” par Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Dienesta viesnīcas (Jūrmalas gatve 90, Rīga) 5. un 6. kārtas pārbūvi, atklāta konkursa (Id. Nr. VIAA 2021/26 ERAF RMMT) rezultātā. Plānotais Būvdarbu termiņš – 12 mēneši.

Objektu būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks” un autoruzraudzību nodrošinās SIA “MADE arhitekti”. Tiklīdz tiks izpildīti nosacījumi būvdarbu uzsākšanai un saņemtas būvatļaujas, tiks uzsākti būvdarbi objektos.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 15.jūnija rīkojumu Nr. 417 tika piešķirts valsts budžeta finansējums augstas gatavības projekta īstenošanai – gaismošanas tehnikas sistēmas iegādei. Gaismošanas tehnikas sistēmas uzstādīšana jaunajā mediju mācību korpusā nepieciešama daudzfunkcionālās studijas pilnvērtīgai izmantošanai kvalitatīvam mācību procesam.

  1. gada 22. jūlijā starp Tehnikumu un SIA “Kompānija NA” tika noslēgti līgumi:

– par Izkliedētās gaismas starmešu – LED paneļu, LED starmešu, optikas, gaismu vadības pults un vadības signāla sadalītāju piegādi Tehnikuma vajadzībām, atbilstoši atklāta konkursa ID. Nr. VIAA 2021/11 ERAF RMMT rezultātam. Līguma summa 114 686,22 EUR (t.sk. PVN);

– par Alumīnija konstrukciju, stiprinājumu, telferu, transporta kastes, kabeļu, pārveidotāju un citu preču piegādi Tehnikuma vajadzībām, atbilstoši atklāta konkursa ID. Nr. VIAA 2021/12 ERAF RMMT rezultātam. Līguma summa 106 698,77 EUR (t.sk. PVN).

Gaismošanas tehnikas sistēmas uzstādīšana jaunajā mediju mācību korpusā paredzēta septembrī.

 

Lai pilnveidotu mācību procesam nepieciešamo mācību saskaņā ar šī gada 14.jūlijā noslēgto piegādes līgumu ar SIA “A-T TRADE MUSIC”, atklāta konkursa ID. Nr. VIAA 2021/13 ERAF RMMT rezultātā, Izglītības programmā “Multimediju dizains” ir iegādāts skaņu pults komplekts.