RMMT Talka 2024

2024. gada 18. aprīlī norisinājās ikgadējā RMMT talkas diena, kurā piedalās audzēkņi, pedagogi un darbinieki. Tika iztīrīta katra mācību klase, kabinets un studija, iestādīta jauna zāle un krūmi, kopuma sakopta visa skolas teritorija.  Pēc tam visi pulcējās uz gardo zupu un dejām. 

Paldies visiem par izdarīto darbu!


Foto autores: 

Aleksandra Krotova MF21 un Anete Liene Pidža MF21