2022. gada absolventu pieredze Nīderlandē

No ERASMUS+ KA121 projekta Nr.2022-1-LV01-KA121-VET-000065265 astoņu mēnešu mobilitātes ir atgriezušies absolventi, kuriem prakses vieta bija Nīderlandē. 2022.gada absolventu mobilitātē bija devušies 2 RMMT absolventi laika periodā no 2022.gada oktobra līdz 2023.gada jūnijam – VALENTĪNS MONAHOVS un ALDIS KOKINS (Stila mēbeļu modelētājs). 

Stradāju uzņēmumā Feadship Royal Duct Shipyards, kurš nodarbojās ar superjahtu būvniecību un pārbūvi. Mans uzdevums bija izgatavot karbona stila elementus un darbs iekštelpās, mēbeļu montāža. Darbs bija lielā kolektīvā, kurā katra komanda strādāja pie konkrēta uzdevuma – mēbeļu montāža, mēbeļu izgatavošana, iekšējā apdare, komunikāciju uzstādīšana, u.c. Būtiski, ka katra komanda strādāja tikai sava uzdevuma robežās, veicot attiecīgos uzdevumus komandas secīgi mainījās vietām un ja radās kādas problēmas, piemēram, izgatavotās mēbeles “neiegūlās” atvēlētajā vietā, tad iepriekšējā komanda nāca un novērsa kļūdu/-as, kas saistīta/-as ar nepareizi uzlikto apdares, izolācijas materiālu.

8 mēnešu laika periodā nācās iemācīties saplānot savu laiku. Kļūt patstāvīgākam un neatkarīgākam. Uzlaboju prasmes un zināšanas AutoCad programmā.

Brīvajā laikā devos apskatīt un nedaudz paceļot Nīderlandē – The Royal Palace of Amsterdam, The Eclectic Styles of Amsterdam, Amsterdam Windmills.

Dodoties Erasmus+ pieredzē ir sevis izzināšana – lai iemācītos kaut, ko jaunu; lai saprastu ko nozīme patstāvīga dzīve; lai mācītos komunicēt un veidot sadarbību; lai uzlabotu svešvalodu prasmes.

(Valentīns Monahovs)