Uzņemšana 2024

PIETEIKŠANĀS – 20.05.-26.06. elektroniski
 • Jāpiesakās tiešsaistē aizpildot anketu (pieteikšanās anketa)
 • Jāizvēlas laiks kurā kārtot iestājpārbaudījumu (katrā no laikiem ir limitēts pretendentu skaits, kad tas tiek sasniegts uz šo laiku vairs nevar pieteikties, jāizvēlas cits, kurā ir pieejamas vietas).
IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS – 28.06.-02.07. UN DOKUMENTU IESNIEGŠANA

Informācija par iestājpārbaudījumiem katrai specialitātei pieejama – šeit. 

 • Jāierodas uz iestājpārbaudījumu stundu iepriekš (tiks izsniegts unikālais reflektanta kods).
 • Līdzi jāņem iestājpārbaudījumu nepieciešamie materiāli.
 • Jāuzrāda pase vai personas apliecība (ID karte).
 • Jāiesniedz dokumenti.
 • Ja dokumentus iesniedz elektroniskā formā, tad tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta līdz 26.jūnijam uz e-pastu: uznemsana@rmmt.lv
IESNIEDZAMIE DOKUMENTU
 • iesniegums PDF – LEJUPLĀDĒT ŠEIT  DOCX – LEJUPLĀDĒT ŠEIT uz RMMT veidlapas (iesniegumu paraksta vecāks vai likumiskais pārstāvis).
 • Pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopija (līdz 6.jūlijam pl.17.00 vai elektroniski līdz 7.jūlijam pl.23:59).
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāta kopijas (līdz 6.jūlijam pl.17.00 klātienē vai elektroniski līdz 7.jūlijam pl.23:59).
 • Medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u).
 • Ja attiecināms – bāreņa statusu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu). 
 • Ja attiecināms – profesionālās ievirzes izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 10.07.

 • Tehnikuma mājas lapā, izmantojot unikālo reflektanta kodu.

PĀRRUNAS PAR OTRO IZVĒLI 11.07.

 • Izglītības programmās, kurās nav nokomplektētas grupas.

LĪGUMA SLĒGŠANA 12.07.-13.07.

 • Sadarbības līgums (paraksta vecāki vai likumiskais pārstāvis).
 • Iesniegums par dienesta viesnīcu uz RMMT veidlapas (iesniegumu paraksta vecāki vai likumiskais pārstāvis)
 • Ja attiecināms – jāiesniedz maznodrošinātā, daudzbērnu (3+) ģimenes statusu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot orģinālu).

KONTATINFORMĀCIJA

Ar uzņemšanas komisiju var sazināties:  67426922, e-pasts: uznemsana@rmmt.lv

2024./2025. mācību gada uzņemšana notiek izglītības programmās:

 • Tekstilmateriālu dizains (produktu dizains)- nav iestājpārbaudījumi
 • Metāla mākslinieciskā apstrāde – nav iestājpārbaudījumi
 • Koka mākslinieciskā apstrāde – nav iestājpārbaudījumi
 • Gaismošanas operators – nav iestājpārbaudījumi
 • Apdares darbu tehniķis – nav iestājpārbaudījumi
 • Apģērbu dizains
 • Animācija
 • Fotogrāfs
 • Grafikas dizains
 • Interjera dizains
 • Mājas lapu (WEB) dizains
 • Produktu dizains (3D formas)
 • Skaņu operators
 • Vides dizains (scenogrāfija)
 • Video operators
Izglītojamo uzņemšanas kārtība – šeit.

 

Informācija atjaunota 19.05.2023