Auces baznīcas jaunais veidols

Katoļu baznīcas svēto Pētera un Pāvila svētku vigīlijā RMMT koka mākslas un metālmākslas nodaļas diplomandi atrādija sabiedrībai pašu izprojektēto un realizēto Auces baznīcas jauno veidolu. Kvalifikācijas komisija izvērtēja Dievnama fasādes veiksmīgās izmaiņas nomainot dēļu apšuvuma virzienu no horizontālā uz vertikālo, izvēlētais sarkanais sienu tonis un jaunizgatavotie logu sandriki baltā krāsā, izceļ celtni no apkārtējās apbūves un iedot tai skandināvisku šarmu. Baznīcas interjers nu ir pilnīgi veidots katoliskās baznīcas tradīcijās atbilstoši liturgiskajai funkcijai. Grezni baznīcas altāri, soli un aprīkojums.
Savu vietu ir atradis bikts krēsls. Konfesionāļa konstrukcija  dod iespēju to izmantot cilvēkiem ratiņkrēslā saglabājos greķsūdzes noslēpumu.
Profesionāļu atzinīgu vertējumu pelnija jaunā altārglezna. Rīgas bīskaps A.Kravalis to rosināja saukt par Auces dievmāti. Tāda iecere bija arī diplomandam R.Karpinskam veicot visus zeltītos un sudrabotos metāla darbus un iestrādājot pusdārgakmeņus paša izgatavotajā Dievmātes kronī. Darbu pie gleznas vadīja skolotājs, profesionāls juvelieris un gleznotājs Igors Krilovs. Ar viņa roku ir veikti iegleznojumi. Diplomandi veica arī baznīcā jau esošo svēto skulptūru restaurāciju un skolotāja Biruta Stafecka tās apgleznoja.

Valsts kvalifikācijas piešķiršanas komisijas  profesoru V.Kazāka, A.Domkina un A.Lejiņa darbu pie 12 diplomandu veikuma izvērtēšanas vadīja Dr. habil.art O.Spārītis.
Procesu vēroja Nacionālā kultūrasa centra  kultūrizglītības nodaļas vadītājs Andis Groza un izglītības sistēmas eksperte Elita Barisa. Diplomdarbs ir novērtēts ar atzīmi 9,7.
Turpinājumā skolas direktors atzinīgus vārdus veltīja diplomandiem, pedagogiem un viņu vecākiem,bet baznīcas zvans diplomandu gatavotajā zvanu tornī aicināja draudzi un garīgo kārtu uz svinīgām vesperēm atjaunotajā Dievnamā.