DP2 & DP3 ekskursijā uz PAA vanām

Dizaina nodaļas Produkta Dizaina specialitātes audzēkņi ciemojās un uzkrāja zināšanas PAA vannu ražotnē.

2. un 3.kurss kopā ar pasniedzējām Inesi Līni un Ievu Kalēju.