ERASMUS+ absolventu aktuālās mobilitātes

2020.gada augustā RMMT uzsāka jaunā ERASMUS+ KA116 projekta ”ERASMUS+ MOBILITĀTES – PROFESIONĀLO PANĀKUMU ATSLĒGA” 2020-1-LV01-KA116-077240 realizāciju. Tika veikta dalībnieku atlase un sagatavošana absolventu ilgtermiņa mobilitātēm.

Neraugoties uz sarežģīto situāciju Eiropā un neskaitāmajiem ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 izplatību, partnerorganizācijas bija gatavas uzņemt RMMT absolventus un nodrošināt viņiem prakses vietas uzņēmumos, ievērojot visus noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus.

Oktobrī 10 RMMT absolventi devās uz savām prakses vietām Itālijā, Portugālē un Spānijā kur savas prasmes pilnveidos 8 mēnešus.

Absolventi mobilitātes sākumā darbojās klātienē savās darba vietās – piedaloties projektu izstrādē,  iekārtojot izstādes, dodoties izbraukumu sesijās, meklējot iedvesmu radošo darbu izstrādei, tiekoties ar kolēģiem neformālā gaisotnē. Dotajā brīdī darbošanās, atbilstoši profesionālai specializācijai, notiek daļēji klātienē un attālināti, ievērojot visus noteiktos ierobežojumus attiecīgajā valstī.

 

Šajās ERASMUS+ mobilitātēs RMMT tiek pārstāvēts ITĀLIJĀ – Aļona Kurčika (Interjera dizaina speciāliste), Karina Papadija (Apģērbu dizaina speciāliste) turpina pārtraukto mobilitāti, Laura Šapale (Apģērbu dizaina speciāliste), Sintija Lēvalde (Apģērbu dizaina speciāliste), Roberts Putilovskis (Multimediju dizaina speciālists)

 

PORTUGĀLĒ – Linda Elīza Broka (Interjera dizaina speciāliste), Luīze Gulbe (Vides dizaina speciāliste), Žanete Jaunupe (Multimediju dizaina speciāliste)

 

SPĀNIJĀ – Elizabete Bordjuga (Vizuālās reklāmas dizaina speciāliste), Elīna Štauere (Multimediju dizaina speciāliste), Daniels Eduards Buķevics (Video operators)

 

Aicinām sekot līdzi Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Erasmus+ projekta aktivitātēm Facebook  un Instagram