Erasmus+ pedagogu apmācības Prāgā

Erasmus+ projekta DIG4VET (Erasmus+ KA2 Stratēģiskās partnerības projekta “Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Mentors” 2020-1-LV01-KA202-077486) ietvaros, 2021. gada, oktobra beigās, notika pirmā klātienes tikšanās un apmācības Prāgā ar  sadarbības partneriem  no  Latvijas, Lietuvas, Portugāles, Čehijas  un Somijas.

Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu pārstāvēja pedagogi – Armands Sidorovičs, Ēriks Jansons, Daiga Geižāne un projekta pārstāve Kristīne Uzbeka.

Partnerorganizācijas no Somijas, OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY un Čehijas, ITC International TEFL Certificate s.r.o. vadīja trīs dienu kursus “Profesionālās izglītības un apmācības pedagogu un izglītojamo iespēju nodrošināšana”, kuros profesionālo skolu pedagogi, praktisko apmācību vadītāji un mentori pilnveidoja  digitālās prasmes – mācību procesa un darba vides optimizācijai.

Aicinām sekot līdzi Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Erasmus+ projekta aktivitātēm Facebook  un Instagram