INFORMĀCIJA PAR MĀCĪBU GADA SĀKUMU

1. septembris

 

2.,3. un 4. kursu audzēkņiem mācību gads sākas 2. septembrī pēc stundu saraksta. Ierasties laicīgi, lai pārbaudītu sertifikātus/negatīvus Covid-19 testa rezultātus.

 

1.septembrī – Zinību dienā piedalās pirmie kursi un skolas pedagogi, administrācija.

Mediju mājā (jaunajā ēkā) – centrālā ieeja

11.00 Mediju mākslas nodaļa kopā ar Tekstilmākslas un apģērbu dizaina nodaļu

Ierašanās no 10.00 – 10.45, lai pārbaudītu sertifikātus/negatīvus Covid-19 testa rezultātus

Jūs sagaidīs jūsu grupas audzinātāji:

MA11 KRISTĪNE IMŠA

MA12 SANTA LEGZDIŅA

MF11 ROBERTS ĶIPURS

MO11 JĀNIS DZILNA

MS11 SANDRA KUZŅECOVA

MW11 KATE KĻAVIŅA

TA11, TT11 SARMĪTE GAILĪTE

 

11.20 Jaunajā mājā – Mediju mākslas nodaļas sanāksme

11.20 Aktu zālē – Tekstila un apģērbu dizaina nodaļas sanāksme

 

 

13.00 Vides dizaina nodaļa kopā ar Koka mākslas un metālmākslas nodaļu

Ierašanās no 12.00 – 12.45, lai pārbaudītu sertifikātus/negatīvus Covid-19 testa rezultātus

Jūs sagaidīs jūsu grupas audzinātāji:

VI11 INTA SAVIELE

VI12, VT11 INESE LĪNE

VV11 ANNA KURCIŠA

VR11; VR12 INGA KURCIŠA

KK11,KK12,KM11 ARVĪDS VERZA

KA11 SANDRA MIKLAŠĒVIČA

 

13.20 Jaunajā ēkā – Vides  dizaina nodaļas sanāksme

13.20 Aktu zālē – Koka mākslas un metālmākslas nodaļas sanāksme