Izlaušanās no rāmjiem, lai iegūtu Erasmus+ pieredzi

Noslēdzoties 4 kursu ārējo prakšu mobilitātēm, kuras tika realizētas ERASMUS+ KA116 projekta  „Izlaušanās no rāmjiem, lai iegūtu Erasmus+ pieredzi” 2019-1-LV01-KA116-060202 ietvaros, notika Erasmus+ prezentāciju diena projektu dalībniekiem.*

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma 4 kursu audzēkņi  mobilitātē kopā pavadīja 30 dienas – MALTĀ, PORTUGĀLĒ, SPĀNIJĀ, ITĀLIJĀ.  Mobilitātē pavisam kopā devās 20 audzēkņi  praksēs un 7 pedagogi pieredzes apmaiņā.

MALTAS pieredzē dalījās audzēkņi – Maija Marija Ozola, Dace Gurtlava, Marta Anna Rūtena, Sendija Smilga, Edgars Smilga.

SPĀNIJAS pieredzē dalījās audzēkņi – Nikola Virbale, Patrīcija Pudzēna, Rūdolfs Rācenājs, Ralfs Cimermanis.

ITĀLIJAS pieredzē dalījās audzēkņi – Anna Marija Velika, Ariadne Lūse, Linda Ījaba, Enrike Heidemane, Artūrs Avots, Ērihs Zaharāns.

PORTUGĀLES pieredzē dalījās audzēknes – Karina Siņauska, Laura Čikste, Sabīne Lagzdiņa, Simona Lagzdiņa un atbalstīja pedagoģes – Anna Apsīte, Andra Ulme.

Projekta dalībnieki savstarpēji  dalījās ar gūto pieredzi par  praksi uzņēmumā, socializēšanās prasmēm multikulturālā  vidē, ikdienas sadzīvi, valodas prasmju uzlabošanu un apgūšanu, ceļošanu.

Erasmus + prezentāciju dienu organizēja un vadīja projektu vadības komanda Agnese Augstkalna, Kristīne Uzbeka.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas atbalstu

Visi 30 dienu mobilitāšu dalībnieki ir vakcinēti un veikti COVID19 testi.